Firmy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu. Možnost využití služby sociální poradny. Poradíme, jak zažádat o dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče. Dále s výběrem školy pro dítě se sluchovým postižením, poskytneme kontakt na další instituce a další …
235 517 313

Kontakt bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Pořádáme školení a sportovní či pobytové akce pro osoby s handicapem. Nabízíme výuku plavání, týdenní intenzivní pobyty či zkoušky individuální připravenosti. Účastníme se závodů a dalších …

Občanské sdružení rodičů a přátel uměle ventilovaných a kvadruplegických pacientů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na podporu a poskytování sociálních služeb ventilovaným a kvadruplegickým …

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je všestranná pomoc osobám zdravotně znevýhodněným a podpora osob o ně …
235 517 313

Z.s. TAP

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kapelu tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Pravidelně vystupujeme na velkých i menších českých festivalech, v zahraničí nebo na firemních večírcích. Vydáváme …
604 117 067

Autistik

 – Naplánovat trasu
Organizace vytvářející podmínky pro optimální rozvoj spoluobčanů s autismem, jejich výchovu a integraci do společnosti. Realizujeme pravidelné výstavy výtvarných prací dětí s autismem. Pořádáme přednášky předních světových …
605 400 865

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb dospělým lidem s mentálním postižením. Nabídka chráněného bydlení, odlehčovacích služeb a osobní asistence. Zajišťujeme odborné vzdělávání a pořádáme …
296 202 022

Fosa, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a osobní asistence pro osoby s mentálním postižením, s obtížemi chování nebo, které dlouhodobě potřebují pomoc. Začínáme s projektem Mohamed k …
271 910 016

Liga proti otokům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující spoluobčany s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. Našim členům poskytujeme odborné poradenství a informace o nemocích a postižení. Zajišťujeme rekreační pobyty pro …
284 685 595

Santony.cz

Nabízím canisterapii pro speciální mateřské školy, domovy důchodců a LDN. Pořádám přednášky s aktivitami se psem pro školní a předškolní …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

 – Naplánovat trasu
Provozování ústavu sociální péče pro mentálně …
270 006 570

Dílna Eliáš

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci osobám s tělesným a mentálním postižením. Zajištění pracovních terapií, eurytmií, točení na hrnčířském kruhu a malování …
224 311 432

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

 – Naplánovat trasu
Provozování denního stacionáře poskytujícího intenzivní individuální péči dětem s autismem a kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 15 klientů. Staráme se o klienty ve věku od 1 roku až do 64 let. Pobyt ve stacionáři je individuální podle přání klientů a to 1 - 5x za …
222 584 355