Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odbor finanční Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zpracování rozpočtu města, správu agendy týkající se hospodaření města včetně správy místních poplatků, vymáhání pohledávek a povolovací a kontrolní řízení provozu …
354 524 256

MÚ Loket - Odbor Financí

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme komplexní podklady pro sestavení rozpočtu, finanční analýzy, zprávy o hospodaření a závěrečném účtu. Vedeme účetnictví, zajišťujeme platební styk s peněžními ústavy a provádíme proúčtování …
352 359 728

MÚ Luby - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Zaměřujeme se na rozpočet a ekonomiku města a zajišťujeme agendu správy majetku …
354 420 413

MÚ Ostrov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
354 224 821

MÚ Františkovy Lázně - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje státní správu na úseku financí, daní a poplatků, účetní evidence a rozpočtu. Zajišťuje řádnou archivaci dokladů a jejich uchování v předepsaných termínech dle zákona o účetnictví. Evidujeme smlouvy a výpisy z účtu majitele cenných …
354 479 228

MÚ Chodov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Spravuje hospodaření …
352 352 331

MÚ Kynšperk nad Ohří - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
352 324 262

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor financí a ekonomiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon správy na úseku financí, daní, poplatků a účetnictví. Vydává rozpočet příjmů a výdajů, rozbory hospodaření a platební styk města. Má na starosti finanční hospodaření města, správu místních a některých správních poplatků a evidenci pokut ukládaných magistrátem …

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054

MÚ Cheb - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor má na starosti mimo jiné zpracování návrhu rozpočtu města, sestavuje rozpočtový výhled, provádí rozbory hospodaření města, zabezpečuje vedení účetnictví, vede knihu došlých faktu a další činnosti spojené s hospodařením …
354 440 154

MÚ Mariánské Lázně - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor financí vede účetnictví města, sestavuje rozpočet a kontroluje jeho plnění, vymáhá pohledávky a zabývá se správou místních …
354 922 154

MÚ Sokolov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty a vybírá i vymáhá odvody, poplatky, úhrady a …
359 808 242

MÚ Skalná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
354 548 825

MÚ Horní Slavkov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města, zpracování rozpočtu města, finanční analýzy, vedení účetnictví a zabezpečení činnosti pokladny. Zabezpečujeme úhrady faktur a ostatních plateb dle dispozic jednotlivých odborů. Zajišťujeme také platební styk s peněžními …
352 350 676