Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Plesná - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zajištění investiční výstavby a komplexní údržby místních komunikací a zeleně …
724 196 146

MÚ Cheb - Odbor silničního hospodářství a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
354 440 280

MÚ Sokolov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
354 228 111

MÚ Kraslice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
352 633 814

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor rozhoduje ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Vede evidenci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Vede registr motorových vozidel a agendu řidičských …
353 118 257

MÚ Ostrov - Odbor dopravně správní

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel. Vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme též evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a služby …
(1)
354 224 931

MÚ Mariánské Lázně - Odbor dopravy a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme údržbu, opravu a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, zajišťujeme městskou hromadnou dopravu. Dohlížíme na přeškolení …
354 922 125

KÚ Karlovarského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedeme odvolací řízení ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Přezkoumáváme rozhodnutí obecních úřadů obcí. Zajišťujeme povolování zvláštního užívání silnic. Vykonáváme státní dozor na silnicích I. třídy. Rozhoduje o udělování licencí na linkovou …
354 222 461

Odbor dopravy a silničního hospodářství Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol, dopravních přestupků a …
354 524 291

MÚ Tachov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
374 774 250

MÚ Kadaň - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
474 319 600

MÚ Podbořany - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění či přezkoušení odborné …
415 237 520

MÚ Kralovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle zvláštního právního předpisu a nařizování přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského …
373 300 210

Magistrát města Chomutova - Odbor dopravních a správních činností

 – Naplánovat trasu
Provádíme registrace a převody motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů, projednávání a rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti …
474 637 270