Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Koryčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
573 500 984

MÚ Vsetín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme úkoly v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, ochrany přírody, krajiny, ochrany vod, ovzduší, zemědělství, zemědělského půdního fondu, rybářství, lesního hospodářství, odpadového hospodářství, havarijního a krizového řízení, bezpečnosti práce i požární …
571 491 714

MÚ Luhačovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu vod, přírody, krajiny, ovzduší a ZPF. Poskytujeme správu státních lesů, památkovou péči a nakládání s odpady. Zabýváme se …
577 197 459

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Udělování souhlasů s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání povolení ke kácení dřevin a vydávání souhlasů ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a …
573 501 946

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Valašské Klobouky - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování ochrany přírody, krajiny, ovzduší a ochrany zemědělského půdního fondu. Zabýváme se také otázkami odpadového hospodářství, zemědělského podnikání, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství a vodního …
577 311 100

MÚ Otrokovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek podle stavebního zákona. Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování …
577 680 443

MÚ Kroměříž - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, jako je například ochrana přírody a krajiny, lesů, vod, zvířat a zemědělských půdních fondů. Zabývá se také problematikou myslivosti, rybářství, zákonného nakládání s odpady, povoluje kácení stromů a vyjadřuje se ke všem projektů a …
573 321 326

MÚ Holešov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
573 521 400

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
571 661 257

Magistrát města Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Orgán státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství, energetiky ochrany přírody a krajiny, ovzduší, zemědělského půdního fondu a …
577 630 950

MÚ Vizovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
777 471 190

MÚ Uherský Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
572 615 260

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
571 674 206