Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jaroměř - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Dále provádíme vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů, vybírání správních poplatků, vidimaci a legalizaci, rozhodování o změně jména a příjmení či vyřizujeme žádosti o výpis z rejstříku …

MÚ Rokytnice v Orlických horách - Odbor organizační a správní

 – Naplánovat trasu
Odbor města má na starosti zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi, …
494 379 026

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor koordinuje činnost oddělení vnitřních věcí, dopravy a silničního hospodářství a obecního živnostenského úřadu. Oddělení vnitřních věcí se dále věnuje státní správě na úseku matrik, státního občanství, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských …
491 419 620

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor všeobecné vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním matričních agend a evidencí obyvatel. Vedeme agendu ztrát a nálezů včetně zvířat. Zajišťujeme organizaci a přípravu voleb, ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech …
499 318 129

MÚ Týniště nad Orlicí - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zajištění voleb do zákonodárných sborů a zastupitelstev. Nabídka ověřování listin i podpisů na listinách a zpracování i evidence veřejných …
494 337 301

MÚ Žacléř - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme kompletní matriční agendu a evidenci obyvatel. Spravujeme majetek města včetně bytů a majetkoprávní vztahy. Vydáváme opisy a výpisy z matrik a staráme se o žádosti o sňatek. Přebíráme žádosti o vystavení občanských průkazů a předávání nových občanských …

MÚ Broumov - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zabývá se zajišťováním výkonu státní správy v různých oblastech včetně matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladu nebo …
491 504 227

Magistrát města Hradec Králové - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky narození, manželství i úmrtí. Zajišťuje veřejné sbírky, obecně prospěšné práce a názvy nových ulic. Provádí přestupková řízení. Poskytuje služby …
(1)

MÚ Janské Lázně - Odbor matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
499 875 101

MÚ Špindlerův Mlýn - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá vedením matriční agendy a evidencí obyvatel, přestupkovou agendou a vydávání průkazů na kyvadlovou dopravu. Dále zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin. Vyřizování záležitosti týkajících se občanských průkazů a cestovních …
499 404 254

MÚ Hostinné -Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správní odbor se zabývá správou počítačové sítě, provozem infokanálu a přestupky. Zajišťujeme provoz sekretariátu starosty a svazku obcí. Dále se podílí na provozu matriky a CzechPointu. Do oblasti jeho působnosti patří evidence obyvatel, oddělení vnitřní kontroly a auditu a sociální …
499 441 333

MÚ Nový Bydžov - Organizačně-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Rtyně v Podkrkonoší - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
499 888 140

MÚ Úpice - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů a ověřování listin a podpisů. Vyřizování žádostí o nové občanské průkazy a vyřizování žádostí o sňatek. Zpracování volebních seznamů a jejich ověřování. Poskytování služeb …
499 859 055