Firmy

MÚ Červený Kostelec - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy a evidence …
491 467 529

MÚ Špindlerův Mlýn - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá vedením matriční agendy a evidencí obyvatel, přestupkovou agendou a vydávání průkazů na kyvadlovou dopravu. Dále zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin. Vyřizování záležitosti týkajících se občanských průkazů a cestovních …
499 404 254

MÚ Rychnov nad Kněžnou Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

Magistrát města Hradec Králové - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky narození, manželství i úmrtí. Zajišťuje veřejné sbírky, obecně prospěšné práce a názvy nových ulic. Provádí přestupková řízení. Poskytuje služby …
(1)

MÚ Třebechovice pod Orebem - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává potvrzení o ztrátě či odcizení občanského průkazu, vede evidenci obyvatel a zajišťuje přihlašování trvalého pobytu. V rámci matriky má na starosti narození, sňatky, úmrtí, změny jména a příjmení, způsobilost k uzavření manželství, uznání otcovství či ověřování podpisů a …
495 592 065

MÚ Jaroměř - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Dále provádíme vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů, vybírání správních poplatků, vidimaci a legalizaci, rozhodování o změně jména a příjmení či vyřizujeme žádosti o výpis z rejstříku …

MÚ Náchod - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Nová Paka - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
493 760 110

MÚ Hořice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Vede ústřední evidenci petic a stížností, kontroluje jejich vyřizování. Vydává výpisy z matričních knih, osvědčení pro církevní sňatky i rozhodnutí v prvním stupni správního řízení. Sepisuje zápisy o určení …
492 105 440

MÚ Rtyně v Podkrkonoší - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
499 888 140

MÚ Broumov - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zabývá se zajišťováním výkonu státní správy v různých oblastech včetně matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladu nebo …
491 504 227

MÚ Hostinné -Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správní odbor se zabývá správou počítačové sítě, provozem infokanálu a přestupky. Zajišťujeme provoz sekretariátu starosty a svazku obcí. Dále se podílí na provozu matriky a CzechPointu. Do oblasti jeho působnosti patří evidence obyvatel, oddělení vnitřní kontroly a auditu a sociální …
499 441 333

MÚ Úpice - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů a ověřování listin a podpisů. Vyřizování žádostí o nové občanské průkazy a vyřizování žádostí o sňatek. Zpracování volebních seznamů a jejich ověřování. Poskytování služeb …
499 859 055

MÚ Nový Bydžov - Organizačně-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …