Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Praha 4

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, evidenci oznámených i zrušených provozoven. Vyřizuje stížnosti, návrhy, podněty a petice …
261 192 338

Živnostenský úřad Praha 15

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
281 003 409

Živnostenský úřad Praha 13

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu a evidenci zemědělských podnikatelů. Zaměřujeme se také na opisy živnostenských oprávnění, osvědčení, přerušení i provozování …
235 011 490

Živnostenský úřad Praha 9

 – Naplánovat trasu
Vydáváme výpisy ze živnostenského rejstříku a osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele právnickým a fyzickým osobám, rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Vyřizujeme žádosti o uznání odborné …
283 091 280

ÚMČ Praha 11 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
267 902 510


Živnostenský úřad Praha 8

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Vyřizuje a vede evidenci stížností, oznámení a podnětů občanů. Ukládá sankce za porušení živnostenského zákona, provádí kontrolní činnost a …
222 805 530

Živnostenský úřad Praha 22

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr živnostenského podnikání a provádíme jeho kontrolu. Vydáváme živnostenská oprávnění fyzickým a právnickým osobám, včetně jejich změn. Rozhodujeme o jejich zrušení. Ukládáme pokuty za porušení. Zabezpečujeme osvědčení o zápisu do evidence zemědělského …
(2)
271 071 845

Živnostenský úřad Praha 2

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou …
236 044 148

Živnostenský úřad Praha 17

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
(1)
234 683 273

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor živnostenský a občanskoprávní

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …

Živnostenský úřad Praha 18

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme rejstřík v působnosti svého správního …
284 028 165

ÚMČ Praha 5 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a ukládá pokuty za porušení živnostenského …
257 000 457

Živnostenský úřad Praha 20

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
(1)
271 071 628