Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Benešov - Odbor obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele a přiděluje provozovnám identifikační číslo …
317 754 110

MÚ Sedlčany - Odbor-obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
318 822 742

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolní činnost. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Projednává přestupky proti pořádku ve státní …
326 776 730

Živnostenský úřad Lysá nad Labem

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
325 510 260

Živnostenský úřad Slaný

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
312 511 220

Živnostenský úřad Poděbrady

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
325 600 450

Živnostenský úřad Čáslav

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení, pozastavení a přerušení koncese. Vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy a provádí kontrolu. Vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně …
327 300 215


Živnostenský úřad Votice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
317 830 161


Živnostenský úřad Hořovice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese nebo o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
CzechPOINT
311 545 337

Magistrát města Kladno - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, zpracovává ohlášení živnosti a oznámení změn i doplnění týkající se údajů a dokladů a rozhoduje o vydání koncese. Projednává stížnosti na …
312 604 421

Živnostenský úřad Rakovník

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …

Živnostenský úřad Beroun

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
311 654 371