Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Nymburk

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Dále vydává výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí a Rejstříku …
CzechPOINT
325 501 541

MÚ Říčany - Živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských …
323 618 222

Živnostenský úřad Vlašim

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, vybírá správní poplatky, rozhoduje o sankčních pozastaveních či zrušeních živnostenských oprávnění, ukládá pokuty v blokovém či správním …
313 039 380

Živnostenský úřad Beroun

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
311 654 371

Živnostenský úřad Čáslav

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení, pozastavení a přerušení koncese. Vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy a provádí kontrolu. Vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně …
327 300 215

MÚ Neratovice - Živnostenský odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí výkon státní správy na úseku povolování a kontroly výherních automatů či dozor nad ochranou spotřebitele a plní funkci Centrálního registračního místa pro …
315 650 401

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolní činnost. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Projednává přestupky proti pořádku ve státní …
326 776 730

Magistrát města Mladá Boleslav - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Přijímá a vyřizuje žádosti o zrušení podnikatelské činnosti, ohlášení nebo ukončení provozovny, pořizuje data týkající se podnikatelského …
326 716 140

Živnostenský úřad Hořovice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese nebo o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
CzechPOINT
311 545 337

Obecní živnostenský úřad Příbram

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení živnosti a oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona. Vede živnostenský …
318 402 535

Živnostenský úřad Rakovník

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …


Magistrát města Kladno - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, zpracovává ohlášení živnosti a oznámení změn i doplnění týkající se údajů a dokladů a rozhoduje o vydání koncese. Projednává stížnosti na …
312 604 421

Živnostenský úřad Poděbrady

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
325 600 450