Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Rodinné centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a rodiče na mateřské dovolené. Pořádání sportovních a výtvarných kurzů, seminářů, besed a …
722 638 880

Mateřské centrum Delfínek o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Nabízíme možnost využití herny, tvořivých dílen a kulturně společenských akcí pro děti a rodiče. Pořádáme pravidelné zpívání pro děti, kurzy digitální fotografie, logopedie, předporodní kurz. Členství u nás přináší mnoho …
773 669 061


I MY, o.p.s

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby rané péče rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a s opožděným vývojem od narození do 7 let. Organizujeme vícedenní pobyty rodin s dětmi. Pořádáme zážitkové a benefiční akce pro všechny, kteří se …
775 104 920

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od 4 do 9 let. Organizování volnočasových aktivit pro děti. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby dětí. Podporujeme týmový …
720 375 646

Centrum péče o matku a dítě

Provozujeme cetrum péče o děti a jejich rodiče. Poskytujeme zázemí pro matky, které mají zájem o správný a zdravý vývoj svých dětí po fyzické i duševní stránce. Provozujeme školičku s kapacitou 25 žáků. Pořádáme kurzy v bazénu pro děti od 6 měsíců až po předškoláky a …

Paventia o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Snaha snížení incidence sociálně patologických jevů ve společnosti, propagace a prosazování principů občanské …
(1)
777 104 136

Občanské sdružení mateřské centrum Klubíčko Benešov nad Černou

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Zaměřujeme se na motivování maminek na mateřské dovolené k praktickému zapojení se do občanské společnosti, jejich vytažení ze sociální izolace, možnost odreagování se a vlastní seberealizace. Nabízíme kroužek vaření, ručních prací a rozvoj manuálních …
607 721 264

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra volného času Céčko pro děti od 6 do 15 let. Nabízíme bezpečný prostor pro jejich aktivity, informace, podporu a pomoc. Umožňujeme rozhovor s pracovníkem, poradenství, zprostředkování služeb a doprovod. Pořádáme besedy a programy proti kouření, drogám či …
723 206 051

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Pro ranou péči je typická forma terénní práce (návštěvy poradenského pracovníka doma). Organizujeme …

BAKHITA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví. Naše pomoc se zaměřuje jak na řešení konkrétních krizových situací, tak na terapeutické a preventivní programy. Provozujeme terénní službu, kde sbíráme potraviny, oblečení, nábytek či nabízíme osobní …
606 403 850

Rodičovské centrum Hrošík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Umožňujeme matkám na mateřské dovolené udržovat profesní orientaci, připravujeme děti na školní kolektiv. Organizujeme sportovní akce a …
776 381 203