Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Pořádáme akce a pravidelné setkávání dětí, rodičů a jejich příbuzných. Nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Vytváříme prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami pro …
775 181 016

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
515 511 802

Národní centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve …
733 598 575

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Všechovické občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je vychovat děti v harmonii, v souladu s kulturními tradicemi, přírodou, zasadit se o jejich všestranný rozvoj a v co největší míře odstraňovat sociální izolaci těch, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Organizace pravidelných cvičení maminek s dětmi, Světluškový průvod a …
733 346 284

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáhá malým dětem s adaptací do kolektivu vrstevníků a maminkám na rodičovské dovolené, které se často ocitají v izolaci. Přednáškami a besedami usnadňuje maminkám výchovu i péči o potomky. Připravuje také mnoho aktivit i mimo prostory centra pro širokou …
704 750 676

Sluníčko Šlapanice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na rozvoj aktivit dětí a mládeže. Zajišťujeme pravidelná setkávání maminek a osob pečujících o předškolní děti, jednorázové akce pro předškolní i školní děti i zprostředkování žádostí o grant na dětská …
603 838 424

Domov pro matky s dětmi Společná cesta

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení. Pomáháme při hledání bydlení, snížení zadluženosti či dovednosti při péči o dítě a …
546 210 763

KLUBÍK Břeclav - Centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Zabýváme se vzděláváním i sdružováním rodin s dětmi. Pořádáme akce pro veřejnost, mládež i maminky s dětmi. Nabízíme kurzy angličtiny, keramické, sportovní, hudební a divadelní …
722 946 828

Genea - sdružení pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružení je křesťanská iniciativa nezávislá na konkrétní církvy zaměřená na budování vztahů v …
777 344 469

Asociace center pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života. Prosazujeme a propagujeme všechny pozitivní hodnoty rodiny a vytváříme prorodinné klima ve společnosti. Podporujeme programy pro děti, mládež, rodiny i osamělé …
542 214 865

Klub dvojčat a vícerčat Brno

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poskytování informací nastávajícím rodičům dvojčat, trojčat a vícerčat, pravidelná setkání maminek s dětmi, večerní setkání rodičů a všech příznivců dvojčat a vícerčat, podporu a pomoc při kojení dvojčat, společné dovolené a další …
723 527 219

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým potomkům. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
604 294 189