Firmy

Asociace center pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života. Prosazujeme a propagujeme všechny pozitivní hodnoty rodiny a vytváříme prorodinné klima ve společnosti. Podporujeme programy pro děti, mládež, rodiny i osamělé …
542 214 865

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965

Juliánovské občanské sdružení (JOS)

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj kulturního a sportovního vyžití jednotlivců i rodin s …
603 189 480

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým potomkům. Provádíme výchovné, vzdělávací a aktivizační …
604 294 189

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA , o.s.

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy rodičů a dětí a podporujeme individuální rozvoj jejich osobnosti. Pořádáme zájmové kroužky či vzdělávací akce. K dispozici je homeopatická, laktační a astrologická …
734 600 725

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Ratolest Brno - Klub Pavlač

 – Naplánovat trasu
Nabízíme využití bezpečného prostoru klubu a terénní práci přímo v ulicích, poradenství a pomoc s řešením problémů a při výběru učebního oboru. Dále zajišťujeme možnost provozování volnočasových aktivit včetně stolního fotbálku, hakisu či promítání filmů. K dispozici je internetové …
774 723 626

Genea - sdružení pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružení je křesťanská iniciativa nezávislá na konkrétní církvy zaměřená na budování vztahů v …
777 344 469

Beránek - Mateřské centrum Domanín o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Zprostředkováváme vzájemné setkávání rodičů a dětí předškolního věku. Zaměřujeme se na rozvoj dětského potenciálu formou her. Pořádáme dny dětí, výlety za kulturou, drakiády, dětské bazárky a další akce pro děti a rodiče. K dispozici je malá …
776 230 405

Občanské sdružení Niť Ariadnina - pro lidi, kteří se nachází v těžké životní situaci nebo jsou ohrožení sociální exkluzí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme komplexní služby pro rodinu, základní sociální poradenství, péči o seniory, hlídání dětí a úklidy …
541 211 110

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Pořádáme akce a pravidelné setkávání dětí, rodičů a jejich příbuzných. Nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Vytváříme prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami pro …
775 181 016

KLUBÍK Břeclav - Centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Zabýváme se vzděláváním i sdružováním rodin s dětmi. Pořádáme akce pro veřejnost, mládež i maminky s dětmi. Nabízíme kurzy angličtiny, keramické, sportovní, hudební a divadelní …
722 946 828

SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
515 511 802

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáhá malým dětem s adaptací do kolektivu vrstevníků a maminkám na rodičovské dovolené, které se často ocitají v izolaci. Přednáškami a besedami usnadňuje maminkám výchovu i péči o potomky. Připravuje také mnoho aktivit i mimo prostory centra pro širokou …
704 750 676