Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu studentů ze sociálně slabších rodin poskytováním příspěvků ze studentského fondu na akce pořádané školou tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni studenti školy. Spolupracujeme s vedením a školskou radou při vytváření a naplňování koncepce školy i při řešení dílčích …
582 302 541

Sdružení pro alternativní vzdělávání v Jeseníku

 – Naplánovat trasu
Provádění osvětové a propagační činnosti, která podporuje individualitu dětí ve …
608 505 275

Šťastný úsměv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách …
777 642 052

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

SVP Dobrý Vyhlídka

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem s problematickým chováním a jejich rodinám. Hledáme cestu k nápravě vztahových problémů v rodině, ale i při vzdělávacích obtížích ve škole v důsledku nezvládnutého chování. Naše služby poskytujeme bezplatně dětem ve věku od 3 do 18 let a mladým dospělým do 26 …
583 284 011


PINOKIO, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporující aktivní rodiny s postiženými dětmi. Pomoc s dlouhodobým finančním zajištěním, zprostředkování asistence, kvalitní a intenzivní rehabilitace a potřebného odborného …
724 287 028

Sociální družstvo Stabilita Olomouc

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby v oblasti prevence, péče o rodiny s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Kromě jiných aktivit také pomáháme lidem, kteří se léčí ze závislosti (alkoholové, drogové, hazardní hra atd.), vřadit se do běžného způsobu …
734 487 224

MEDUŇKA 2000

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na podporu rodin a osob v péči o seniory stižené stařeckou …
725 602 607

Rodinné centrum Lodička

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného …
602 313 741

Help me - I help you

 – Naplánovat trasu
Provozujeme neziskovou instituci sloužící domácnostem. Provozujeme občanskou poradnu a poskytujeme psychologické …
585 750 860

Rodinné centrum Pohádka o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné …
602 831 869

Středisko sociální prevence Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu pro rodinu. Poskytujeme odborné sociální poradenství, krizové a sociálně aktivizační služby. Spolupracujeme se zařízeními pro výkon pěstounské péče. Provozujeme telefonickou krizovou linku a linku důvěry. Pořádáme různé tvořivé akce a soutěže pro …
582 345 013

Virtus o. s. Centrum sebepoznání a tvořivosti

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výchovné práce s dětmi a mládeží ze sociálně slabých a neúplných …
584 452 189