Firmy

Centrum pro studium demokracie a kultury

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj demokratické politické …
545 213 862

Iniciativa NE základnám ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o vyhlášení referenda v otázce zbudování americké radarové základny na našem …
603 426 696

Společné cesty - o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o rozvoj občanské společnosti v oblasti vzdělání, kultury a …
739 439 063

Demokratická aliance Romů ČR

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se snahou zvýšit politickou, vzdělanostní, ekonomickou, společenskou a kulturní úroveň Romů. Podpora boje proti rasismu a rozvíjení dodržování lidských práv. Dále podpora romských dětí a vzdělání osobního rozvoje dospělých příslušníků romské …
571 616 267


Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
327 316 135

Konfederace politických vězňů České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti komunistickému režimu. Pořádání …
572 554 048

CIO o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme uživatelům bezplatnou pomoc prostřednictvím odborně vyškolených sociálních pracovníků. Zachováváme diskrétnost. Zaměřujeme se na bydlení, mezilidské vztahy, sociální zabezpečení, občanské soudní řízení či pracovně právní …
739 003 592

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
607 147 284

České mírové hnutí

 – Naplánovat trasu
Provoz mírové, protiválečné a antiimperialistické organizace. Vydávání časopisu Mírový …
721 985 447

Mladá občanská platforma, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zastává liberálně-konzervativní hodnoty a …
605 590 241

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
494 534 643

Organizace za uzákonění trestů pro politiky

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace prosazující implementace trestů pro politiky do právního …
604 870 549

Spolek Dcery 50.let

 – Naplánovat trasu
Snaha o zdokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého …
605 184 914