Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
233 358 189

Vraťte nám stát!, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení za obnovu …

Naši politici o.s.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkovávání nezaujatých relevantních informací o osobách aktivních v politickém životě České …
774 629 247

Společnost Berty Suttnerové

 – Naplánovat trasu
Mezi naše hlavní cíle patří studium a šíření idejí nositelky Nobelovy ceny míru hraběnky Berty Suttnerové s cílem získat pro ně podporu veřejnosti. Boj za světové odzbrojení a celkovou redukci zbrojních rozpočtů, boj proti lobby výrobců zbraní a …

Panevropská unie Česka

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporující evropskou integraci. Zajištění neformálních …
724 100 646

Konfederace politických vězňů České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti komunistickému režimu. Pořádání …
224 931 494

Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení nezávislých institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou ve střední a východní Evropě a střední …
222 313 644

Mladí konzervativci, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na politické dění v České republice. Pravidelně pořádáme přednášky, semináře i konference. Setkáváme s představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutujeme s nimi aktuální společenské …
776 889 118

Mladí křesťanští demokraté, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se obhajobou a prosazováním křesťanských i konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Pořádáme vzdělávací akce, besedy, semináře a odborné …
603 295 789

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
283 880 370

Starostové a nezávislí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme politické hnutí sdružující starosty bez politické příslušnosti, regionální politiky a nezávislé …
241 412 091

Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližnímu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme křesťansko-levicové …
736 453 028


o.s. Ano pro Evropu

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů podporujících vstup České republiky do evropských …