Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Spolek pro rozvoj regionu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na rozvoj mikroregionů Vltavotýnska a Lužnice. Poskytujeme odborné poradenské a konzultační služby v oblasti zpracování strategií a …
381 421 377

EUROREGION GLACENSIS

 – Naplánovat trasu
Podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis. Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti se snaží o spolupráci, jednotnost a vzájemnou péči a …
494 531 054


Česko-nepálská společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádáme přednášky, prodejní výstavu a divadelní představení na podporu nepálské nadace Centrum pro rozvoj dětí a žen. Cílem sdružení je navazovat přátelské styky s nepálskými návštěvníky a Nepálci žijícími v České republice pořádáním společných akcí. Podporovat vzájemné osobní poznávání obou …
544 525 956

Sdružení Otevřených Srdcí

 – Naplánovat trasu
Rozvoj etického smýšlení a jednání člověka, posilování mezilidské sounáležitosti, výchova společnosti ke zdravému sebevědomí a odpovědnosti za životní prostředí. Pořádání kulturně společenských akcí, vystoupení, vzdělávacích přednášek a setkání s cílem obnovení společenského …
731 423 325

Komunitní centrum Hrubého

Organizujeme zájmové kroužky pro děti a mládež s postižením i bez něj. Naše klubovna také slouží k pořádání kulturních …

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí, firem a institucí s cílem koordinovat a rozvíjet cestovní ruch v Jeseníkách. Usilujeme o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní …
583 283 117

Folklorní soubor Kalina

 – Naplánovat trasu
Nabídka folklorních vystoupení se zaměřením na …
723 556 432

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o rozvoj …
515 230 240

Obec Slovákov v Brně

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a …
604 617 747

Společnost pro zachování Hořických pašijových her

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení, které usiluje o zachování Hořických pašijových her. Pašije jsou příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista, ve kterém účinkuje zhruba 80 osob. Hrajeme za každého počasí, pod krytým jeviště. Představení je tlumočeno do znakové řeči. Vystupujeme také v Českém …
725 832 746