FirmyPurkyňova lékařská společnost, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných …
224 266 201

Studentská unie TUL

Naším posláním je zpříjemňovat prostředí na TUL a to jak pro studenty a zaměstnance, tak také pro širokou veřejnost. Toho se snažíme dosáhnout pořádáním kulturních a společenských událostí, dlouhodobými projekty, vzdělávacími semináři, workshopy a úzkou spoluprací s …

Sdružení pro umění a výchovu Talent

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu aktivit v oblasti umění i umělecké výchovy. Zajišťujeme publikační činnost či organizaci uměleckých …
725 034 747

Profa Kids Havířov, o.p.s.

Nestátní a nezisková organizace, která pracuje s dětmi a mládeží v zájmových, sportovních a kulturních aktivit mažoretek a roztleskávaček - cheerleaders. Rozvíjíme své aktivity i v sociální oblasti pečových služeb pro rodiny s předškolními dětmi v dětské skupině v celodenním i víkendovém …

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje

 – Naplánovat trasu
Cílem naší činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných …
737 908 221

Canisterapeutická asociace

Zastřešování canisterapeutické organizace v …

Zdravotní klub Kryry

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zdravotní klub zajišťující základní zdravotní a sociální péči. Sdružujeme osoby za účelem prosazování jejich společných zájmů. Poskytujeme sociální …

Občanské sdružení pro Choťovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na obnovu, podporu a rozvoj obce i …
723 777 930

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vystoupení cimbálové muziky k nejrůznějším příležitostem jako jsou ochutnávky vín, plesy i soukromé firemní a veřejné akce. Máme zkušenosti z mnoha vystoupení v české republice i zahraničí. Každý rok vystupujeme na vánočním koncertu ve …
(1)
774 421 585

Hudební mládež České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro kulturu a umění. Nabízíme kulturní program a poskytujeme možnost zapojit se do hudební tvorby v rámci hudební dílny a interaktivních pořadů. Pořádáme festivaly, semináře, desetidenní letní školu a jiná setkání. Vydáváme časopis …
777 010 250

Pramének

 – Naplánovat trasu
Provoz hudebního, pěveckého a tanečního folklórního …
572 581 486