Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Pontes

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací …
272 474 985

Občanský spolek Kulturně smýšlejících

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu kultury v …
732 143 251

Společnost českých patologů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologie. Zaměřujeme se na vzdělávání v našem oboru. Pořádáme odborné kurzy a semináře. Poskytujeme také informace pro studentskou obec a laickou …
224 968 624

Místní akční skupina Pobeskydí

 – Naplánovat trasu
Rozvoj venkovských a podnikatelských dotací a aktivit. Nabídka poradenské a konzultační činnosti. Účastníme se a pořádáme odborné konference a semináře, organizujeme exkurze pro zástupce subjektů, které mají vliv na rozvoj …
558 431 081

Evropská akademie pro demokracii

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení se zaměřením na vzdělávací, publicistickou, kulturní a výchovnou činnost. Pořádání seminářů na aktuální politická, kulturní a vzdělávací témata, mezinárodních setkávání odborníků z nejrůznějších odvětví společenského …
602 646 755

Česká urologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti urologie. Snažíme se o snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Poskytujeme informace odborné i laické veřejnosti o urologických onemocněních a aktuálním dění v oblasti …
224 434 801

Svazek obcí Melicko

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu. Sdružujeme obce Drysice, Podivice, Pustiměř, Radslavice a Zelená …
517 356 351

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890

OB Stráž u Tachova

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vlastenecko dobročinný baráčnický spolek. Činnost spolku je zaměřena převážně na udržování starých tradic a zvyků, pořadání různých zábavných a humanitních akci s myšlenkou pomáhat druhým. Organizujeme masopusty, letní slavnosti, akce pro děti, Svatováclavská poutě a další …

ARTOM, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro sport, kulturu a …
602 576 656

Containall

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sezonní kulturní centrum vytvořené z přepravního kontejneru. V pravidelném programu se snažíme podporovat neziskové organizace, pořádáme workshopy a přednášky, promítáme filmy v letním kině, připravujeme ping-pongové turnaje, bleší trhy a mnoho …
728 545 910