Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Život trochu jinak, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka aktivit pro volný čas za účelem všestranného osobnostního rozvoje člověka metodou zážitkové pedagogiky. Pořádání zážitkových kurzů, turistických či jinak pojatých akcí. Péče o handicapované …
776 275 713

Kynologická jednota České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování kynologických organizací a pořádání …
326 327 220

Matice Římovská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Snažíme se o zachování a zvelebení poutního místa Římov po stránce hmotné i …
723 064 946

Junák - český skaut, středisko Srdíčko Třebíč, 3. oddíl Zvonečci

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
736 264 210

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Realizujeme projekty a výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou. Pořádáme akce pro …
385 520 951

Společnost přátel dělostřelby

 – Naplánovat trasu
Sdružování lidí se zájmem o historickou dělostřelbu a šerm. Zajišťování představení, středověkých her a soutěží pro děti. Pořádání vystoupení hudebních skupin a ohnivé show s břišními tanečnicemi. Nabídka celodenních programů na …
607 572 881

Sdružení českých divadelních kritiků

 – Naplánovat trasu
Přispívání k rozvoji metodologických základů kritiky. Ochrana zájmů divadelních kritiků a koordinace mezinárodních akcí v této oblasti. Sdružování českých profesionálních divadelních kritiků, publicistů a …
224 812 754

Centrum podpory spolupráce o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zaměřenou především na podporu meziregionální a mezinárodní spolupráce v různých oblastech …
603 421 794

Junák - český skaut, středisko Radost a Naděje Beroun, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizuje schůzky, výpravy, akce či …
234 621 284

Lanzpodenco, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek na ochranu plemene Podenco …
702 028 646

ANTILOPA

 – Naplánovat trasu
Máme za cíl pomáhat lidem s postižením pohybového aparátu. Publikujeme informace o onemocnění pohybového ústrojí, zejména možnostech léčby. Chtěme Vám zjednodušit cestu k možnostem, které současná medicína …

F POINT z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem prevence sociálně-patologických a nežádoucích jevů ve společnosti, zejména v oblasti pomoci dětem, začleňování cizinců a dalších vyloučených osob, a umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. V tomto směru spolek působí, sdružuje a zaměstnává …
774 612 268

Česká onkologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti onkologie. Sdružujeme lékaře a další odborníky působící v oboru onkologie. Zajišťujeme postgraduální lékařské vzdělávání. Podporujeme rozvoj onkologických screeningových programů a poskytujeme informace o prevenci a léčbě onkologických …
543 134 000