Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vrchní soud v Praze

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů. Natáčely se zde filmy Punťa a čtyřlístek, Osvobození Prahy, Vy nám taky, šéfe i Román pro …

Městský soud v Praze

 – Naplánovat trasu
Soud je věcně příslušný pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí ve druhém stupni. V obchodních věcech rozhoduje jako soud prvního …

Rejstřík trestů

 – Naplánovat trasu
Podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku …
244 006 111

Obvodní státní zastupitelství Praha 6

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Obvodní soud pro Prahu 4

 – Naplánovat trasu
Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech …
(13)

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR provádí rozhodčí řízení, jehož výsledkem je efektivní rozhodování majetkových sporů mezi českými i zahraničními subjekty. Novinkou je rozhodčí řízení on-line. Konzultační činnost při tvorbě …

Krajské státní zastupitelství v Praze

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Vrchní státní zastupitelství Praha

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní státní zastupitelství Praha - východ

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …
(1)

Obvodní soud pro Prahu 3

 – Naplánovat trasu
Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech …

Městský soud v Praze

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních …
(1)

Obvodní státní zastupitelství Praha 3

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Krajský soud v Praze

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodní …
Pracovní nabídka
257 005 111

Obvodní státní zastupitelství Praha 2

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …