Firmy

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie …
Pracovní nabídka
296 792 111


ZKULAB, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění chemických analýz krmiv včetně rozborů půd, hnojiv, kejd, kalů, sedimentů, odpadů či analýz pro bioplynové stanice a stanovení těžkých kovů v ovoci, zelenině a dalších materiálech. Nabízíme akreditované vzorkování. Výroba chemických látek. Poskytování …
415 784 310


Petra Talašová

 – Naplánovat trasu
Provádění rozborů a zkoušek zemědělských …
572 542 890

Česká pedologická společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost. Pečujeme o všestranný vývoj jednotlivých disciplin vědy o půdě a vědního oboru jako celku ve vazbě na navazující vědní obory. Podporujeme uplatnění praktických aplikací pedologie v zemědělství a …
549 495 495

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Výzkum genetiky a pěstebních technologií, šlechtění obilnin. Nabídka poradenství v rostlinné …
573 317 111

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
724 851 875

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 – Naplánovat trasu
Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky. Provádění základního a aplikovaného výzkumu a vývoje v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova. Nabídka poradenství stavovským …
222 000 111

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného i rostlinného …

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabýváme se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízíme poradenskou činnost a služby. Nabízíme k odprodeji zemědělské …
547 138 800

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba. Provádění kontroly technického stavu dojicího zařízení, provozního měření hluku a prachu, konzultací řešení stájí pro dojnice. Zaměření také na návrhy a posouzení výroby biopaliv, poradenství pro bioplynové …
233 022 111