Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi třemi směry vývoje - základním, experimentálním a aplikovaným vývojem. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v: chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabýváme se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízíme poradenskou činnost a služby. Nabízíme k odprodeji zemědělské …
547 138 800

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111


Petra Talašová

 – Naplánovat trasu
Provádění rozborů a zkoušek zemědělských …
572 542 890

Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti složení mléka a mléčných výrobků, nových metod ke stanovování chemických, mikrobiologických, fyzikálních a fyzikálně chemických a senzorických parametrů a vlastností mléka a mléčných …
381 259 013

Enantis, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických …
736 773 135

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
739 246 578

Bioinstitut, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum, přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologického zemědělství. Úzce spolupracujeme s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Jsme členem FiBL International - Mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti …
581 115 181

TIMAC AGRO CZECH, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti výživy zemědělských plodin a prodej hnojiv. Nabízíme poradenství v oblasti rostlinné výživy a inovace konkrétních řešení výživy rostlin. Dodáváme produkty značek Physiostart, Fertiactyl, Fertileader, Duofertil, Eurofertil a Slurry …
567 301 995

V. F. HUMULUS, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme chmelařskou výzkumnou …
415 711 712

Chmelařský institut, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oboru pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provoz pokusného minipivovaru za účelem testování kvality. Řešíme ekologizaci výroby, ochranu a kvalitu chmele. Zajišťujeme rozbory …
415 732 111

ZKULAB, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění chemických analýz krmiv včetně rozborů půd, hnojiv, kejd, kalů, sedimentů, odpadů či analýz pro bioplynové stanice a stanovení těžkých kovů v ovoci, zelenině a dalších materiálech. Nabízíme akreditované vzorkování. Výroba chemických látek. Poskytování …
415 784 310