Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Mateřská škola Miskovice

Provoz státní mateřské školy o kapacitě 50 dětí ve dvou třídách s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavena pískovištěm, průlezkou a domečkem. Možnost výuky základů angličtiny a plavání. Pořádáme výlety do přírody i za …

ZŠ a MŠ Trstěnice

Provozujeme mateřskou školu pro 28 dětí s jídelnou. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte, jejich citového a rozumového vnímaní. Podílíme se na osvojování základních pravidel chování. Vytváříme předpoklady pro pokračování ve vzdělání. Poskytujeme speciální pedagogickou …

Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11

Provoz mateřské školy pro 258 dětí s jídelnou. K dispozici je …

MŠ Volary

Provozujeme mateřskou školu pro 172 dětí se školní …

MŠ Podivín

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí od 3 do 7 let. Máme k dispozici jídelnu a zahradu. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, plavání, bruslení, hudební, výtvarný a dramatický kroužek. Poskytujeme logopedickou …

MŠ Čtyřlístek Liberec

MŠ Horská je vilového typu, má dvě třídy, odloučené pracoviště Markova 1334/10 je kontejnerového typu má 3 třídy. Každé pracoviště má vlastní kuchyň s …

Masarykova ZŠ a MŠ Bobnice

Provozujeme mateřskou školku, jejíž maximální kapacita je 25 míst. Disponujeme školní jídelnou. Zaměřujeme se na adaptaci, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními. Máme k dispozici kvalifikovaný …

ZŠ a MŠ Rakvice

Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, flétny, sportovních činností a logopedické …

MŠ Ostrava-Poruba, Nezvalovo náměstí

Provozujeme mateřskou školu pro 216 dětí se školní jídelnou. Pořádáme výlety a akce pro děti s …

ZŠ a MŠ Křešice

Mateřská škola pro 50 dětí. Nabízíme výuku anglického jazyka, speciální logopedickou péči, jógová cvičení a předplavecký …

MŠ Libiš

Mateřská škola pro 74 dětí s jídelnou. Nabízíme cvičení na balančních míčích, přírodovědné a dramtické vzdělávání, angličtinu hrou, keramiku, plaveckou průpravu a logopedickou prevence. Pořádáme kulturní a společenské akce a návštěvy solné jeskyně. Poskytujeme poradenskou …

ZŠ a MŠ Božice

Provoz mateřské školy pro 121 dětí s …