Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Provozujeme všeobecné gymnázium zajišťující čtyřleté a osmileté studium. Poskytujeme možnost studia v …

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium, Cheb, s.r.o.

Soukromé osmileté gymnázium nabízí denní …

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, s.r.o.

Jsme soukromé gymnázium, základní a mateřská škola s výukou cizích jazyků pro děti od 2 let. Nabízíme vlastní výběr zaměření, možnost výuky některých předmětů v anglickém jazyce, přípravy na studium v zahraničí, sociální a prospěchové …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Provozujeme všeobecné gymnázium s nabídkou osmiletého …

Gymnázium Cheb

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Ostrov

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 600 studentů a jídelnou. Nabídka sportovních zájmových kroužků a účasti v pěveckém sboru. Pořádáme besedy a …

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

V hlavní činnosti školy je čtyřleté, šestileté přírodovědné a osmileté gymnázium a také Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávaní pedagogických …

První české gymnázium v Karlových Varech

Jsme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Žákům je k dispozici žákovská knihovna, jídelna, francouzský, anglický a německý jazykový klub, kroužek kondičního posilování, pěvecký sbor a orchestr, power joga a pilates, religionistika a teologie, sálová kopaná a další …
Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí denní studium. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků, výpočetní techniku a tělesnou východu. Ve vyšších ročnících si studenti vybírají z volitelných předmětů a seminářů. V jazycích jsou zařazeni do skupin dle dosažené …

Gymnázium Tachov

Provoz všeobecného šestiletého gymnázia. V rámci výuky navštěvujeme výstavy, exkurze, divadelní a filmová představení. Pořádáme lyžařský výcvik. Zajišťujeme stravování ve školní …

Gymnázium, Kadaň

Provozujeme státní všeobecné a jazykové čtyřleté a osmileté gymnázium. Naši studenti mají možnost předmětové profilace formou volitelných předmětů. Vychováváme studenty k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po poznání. Organizujeme výměnné pobyty, exkurze, přednášky, besedy a další …