Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Jsme státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost či mechanik strojů a zařízení. Zajišťujeme také jídelní …

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, grafický design, užitá fotografie, technologie silikátů, analytická chemie a ekologie, životní prostředí, modelářství a návrhářství …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých denních oborů zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční, sociální činnost a pětiletých dálkových oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Nově zajišťuje výuku učebního oboru …

Střední zemědělská škola Dalovice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání. Máme vlastní školní jídelnu, sportoviště a školní hospodářství. Škola umožňuje žákům zahraniční praxi na německých …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku tříletého denního i večerního studia oboru ošetřovat a čtyřletých oborů zdravotnický asistent, laboratorní asistent, asistent zubního technika, nutriční asistent, masér pro sportovní a rekondiční masáže i zdravotnické lyceum, také v dálkové …

Střední lesnická škola Žlutice

Státní střední odborná škola zajišťuje denní i dálkovou výuku čtyřletých oborů lesnictví a …

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Státní střední škola a přírodovědné lyceum s výukou oborů mechanik seřizovač, nástrojář či mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Pro žáky nabízíme řadu zájmových kroužků a pořádáme různé sportovní a kulturní …

Střední škola logistická Dalovice

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů logistika ve službách a finančnictví, provoz a ekonomika …

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Provozujeme střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru stavebnictví. Vyučujeme navrhování, projektování, přípravu a realizaci staveb. Prohlubujeme také znalosti v oblasti podnikání ve stavebnictví, stavebního práva a práce s …

Střední průmyslová škola Ostrov

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, informační technologie, dopravní prostředky, autotronik, technické lyceum a strojírenství. Možnost dálkového …

Střední škola živnostenská Sokolov

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů Knihovnické a informační systémy a služby, Obchodně podnikatelská činnost, Kosmetička a dvouletých nástavbových oborů. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport a nástavbový obor Trenérství sportovních a dostihových …

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

Škola rodinného typu nabízející vzdělávání žáků v osmiletém denním studiu a střední odborné školy nabízející čtyřleté denní studium v oborech ekonomické lyceum a průmyslová ekologie. Kapacita školy je 408 …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, ekonomika a podnikání, dopravní prostředky, technické lyceum, veřejnosprávní činnost, stavebnictví, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Nabízíme rekvalifikační kurzy. Organizujeme …