Firmy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Nabízíme maturitní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí a tyto učební obory: nástrojař, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby. Škola disponuje také domovy mládeže SOŠ a SOU Nejdek. Více informací o naší škola zjistíte na našich webových …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Gymnázium nabízí budoucím žákům všeobecné studijní zaměření, ovšem s některými nadstandardními prvky. Zaměřuje se na posilněnou výuku cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Znalosti německého jazyka mohou studenti posledního ročníku korunovat složením státní zkoušky …

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých studijních a učebních oborů automechanik, instalatér, klempíř, malíř, elektrikář, truhlář, zedník, stavební provoz, elektrotechnika. Vzděláváme žáky v technických studijních oborech denní nebo večerní formy …

Střední škola živnostenská Sokolov

Provozujeme státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů aranžér, cukrář, kuchař-číšník, kuchař, číšník-servírka, prodavač, kadeřník, truhlář a zpracování dřeva. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy a jiné …

SOU Toužim

Státní učiliště zajišťující výuku tříletých oborů mechanik opravář motorových vozidel, zahradník, zámečník, kuchař-číšník, květinářské a aranžérské práce. Při výuce se také zaměřujeme na ekonomiku, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví a jiné. Pořádáme kurz kurz svařování …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Provoz solární školy. Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Pořádáme různé soutěžní akce pro studenty. Nabízíme rekvalifikační …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku tříletého denního i večerního studia oboru ošetřovat a čtyřletých oborů zdravotnický asistent, laboratorní asistent, asistent zubního technika, nutriční asistent, masér pro sportovní a rekondiční masáže i zdravotnické lyceum, také v dálkové …

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport a nástavbový obor Trenérství sportovních a dostihových …

Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Státní střední škola pro 24 žáků zajišťuje výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Škola pořádá exkurze a naučné ekologické zájezdy, výtvarné soutěže, sportovní aktivity, Halloweenské noci a návštěvy muzeí či …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Jsme státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost či mechanik strojů a zařízení. Zajišťujeme také jídelní …

ZŠ a Praktická škola Aš

Dvouletá praktická škola připravuje chlapce i dívky pro praktický život. Součástí výuky je jednodenní praxe v týdnu v individuálně zvoleném, či školou nabídnutém …

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů výrobce a dekoratér keramiky a sklář - výrobce a zušlechťovatel …

Soukromé středisko praktického vyučování Mariánské Lázně, s.r.o.

Soukromé středisko praktického vyučování zajišťuje výuku tříletých oborů cukrář - výroba, kuchař, číšník - servírka, prodavač - smíšené …