Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Nabízíme maturitní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí a tyto učební obory: nástrojař, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby. Škola disponuje také domovy mládeže SOŠ a SOU Nejdek. Více informací o naší škola zjistíte na našich webových …

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Gymnázium nabízí budoucím žákům všeobecné studijní zaměření, ovšem s některými nadstandardními prvky. Zaměřuje se na posilněnou výuku cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Znalosti německého jazyka mohou studenti posledního ročníku korunovat složením státní zkoušky …

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých studijních a učebních oborů automechanik, instalatér, klempíř, malíř, elektrikář, truhlář, zedník, stavební provoz, elektrotechnika. Vzděláváme žáky v technických studijních oborech denní nebo večerní formy …

Střední škola logistická Dalovice

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletého oboru operátor skladování a přepravy. Možnost dálkového nástavbového studia podnikání s maturitní …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Jsme státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů nástrojař, strojírenské práce či stravovací a ubytovací služby. Zajišťujeme i vzdělávání dospělých. Nabízíme jídelní …

Hotelová škola Mariánské Lázně

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a obchodník a dvouletých nástavbových oborů společné stravování a gastronomie. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy i …

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Provozujeme střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru stavebnictví. Vyučujeme navrhování, projektování, přípravu a realizaci staveb. Prohlubujeme také znalosti v oblasti podnikání ve stavebnictví, stavebního práva a práce s …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, SŠ a školní jídelna Žlutice

Provozujeme státní střední školu zajišťující výuku tříletého oboru kuchař-číšník a dvouletého oboru provoz společného …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Jsme státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost či mechanik strojů a zařízení. Zajišťujeme také jídelní …

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

Škola rodinného typu nabízející vzdělávání žáků v osmiletém denním studiu a střední odborné školy nabízející čtyřleté denní studium v oborech ekonomické lyceum a průmyslová ekologie. Kapacita školy je 408 …

Střední lesnická škola Žlutice

Státní střední odborná škola zajišťuje denní i dálkovou výuku čtyřletých oborů lesnictví a …

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Provozujeme všeobecné gymnázium zajišťující čtyřleté a osmileté studium. Poskytujeme možnost studia v …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, ekonomika a podnikání, dopravní prostředky, technické lyceum, veřejnosprávní činnost, stavebnictví, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Nabízíme rekvalifikační kurzy. Organizujeme …