Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hotelová škola Mariánské Lázně

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a obchodník a dvouletých nástavbových oborů společné stravování a gastronomie. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy i …
Hotelová škola Plzeň Skvrňany

Jsme střední odborná škola hotelnictví a cestovního ruchu, studují u nás studenti čtyřletých oborů s maturitou oborů hotelnictví a cestovní ruch, dvouletého studia v oboru podnikání a tříletého učebního oboru kuchař číšník barman s výučním listem. Nabízíme denní i dálkové …

Hotelová škola, Plzeň

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů Hotelnictví a cestovní ruch, Ekonomika a podnikání v potravinářství či dvouletého nástavbového oboru …


Hotelová škola, Plzeň

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů Hotelnictví a cestovní ruch, Ekonomika a podnikání v potravinářství či dvouletého nástavbového oboru …

Soukromá hotelová škola Bukaschool, s.r.o.

Soukromá střední hotelová škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví. Zajišťujeme odborné …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů stavebnictví, provoz a ekonomika dopravy, cestovní ruch a nástavbového oboru podnikání s možností dálkového …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Střední odborná škola nabízí čtyřletý obor hotelnictví a nástavbové obory podnikání a gastronomie. Studium je zakončené maturitní zkouškou. Pro studenty je k dispozici školní jídelna a …

Střední odborné učiliště gastronomie Praha 10, U krbu

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku čtyřletého oboru gastronomie a dvouletého nástavbového oboru …

Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových a čtyřletých oborů podnikání, gastronomie a kosmetické služby v prezenční i distanční formě. Vyučujeme anglický, německý, španělský a francouzský jazyk. Využít lze také jednoleté pomaturitní …

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Na této budově se nabízí výuka tříletých a čtyřletých oborů hotelnictví, cestovní ruch, fashion design, kosmetické služby, bezpečnostně právní činnost, veřejnosprávní činnost, kadeřnice, masér, kuchař, číšník, krejčí, zednické a zahradnické práce, pečovatelské, stravovací a ubytovací …