Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Prezenční a kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. Program pro studenty se zdravotním postižením. Studijní pobyty v …

Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

Fakulta se skládá z katedry aplikované lingvistiky, ekonomie, informačních technologií, informatiky a kvantitativních metod, managementu, rekreologie a cestovního ruchu. Nabízí vzdělání v oblasti aplikované informatiky a systémového …

Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

Je zde katedra hudební, anglického, českého a německého jazyka a literatury, kulturních a náboženských studií, pedagogiky a psychologie, slavistiky, sociální patologie a sociologie i pedagogiky, speciální pedagogiky, technických předmětů, tělesné výchovy a sportu, výtvarné kultury a textilní …

Ústav jazykové odborné přípravy - Univerzita Karlova

Organizujeme vzdělávací programy pro české i zahraniční zájemce, firemní výuku a distanční vzdělávání. Zajišťujeme pomaturitní přípravné kurzy, výuku češtiny pro cizince či kurzy pro přípravu na mezinárodně uznávané certifikáty z cizích jazyků. Provádíme mezinárodní zkoušky TOEIC, TFI a …

Univerzita Hradec Králové

Univerzita nabízí studium na třech fakultách se zaměřením na pedagogiku, informatiku a management, filozofii či přírodní …

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta

Fakulta se skládá z historického ústavu, katedry archeologie, filozofie a společenských věd, politologie, sociologie, pomocných věd historických a archivnictví. Součástí je také centrum jazykové …

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta

Fakulta poskytuje vzdělání v oborech zaměřených na přírodovědné obory. Skládá se z katedry biologie, chemie, fyziky, informatiky a …

Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta nabízí bakalářské a magisterské studium. Disponujeme katedrami epidemiologie, organizace vojenského zdravotnictví, radiobiologie, válečné chirurgie, toxikologie, válečného vnitřního lékařství, vojenské hygieny, veřejného zdravotnictví, všeobecného lékařství a urgentní …

Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku předmětů farmakognozie, biotechnologie a technologie přírodních léčiv. Spolupracujeme s Katedrou farmaceutické botaniky. Provádíme výzkumy zaměřené na studium účinných látek rostlinných drog a faktorů ovlivňujících …

Katedra tělesné výchovy FAF & LFHK - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku tělesné výchovy. Cílem katedry je zajistit zlepšení fyzické i psychické kondice studentů. Oddělení odborné jazykové přípravy zajišťuje jazykovou přípravu studentů a zaměstnanců, která se realizuje formou praktických nebo seminárních cvičení a individuálních …