Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských studií

Poskytujeme studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí. Zajišťujeme výuku oborů psychologie, předškolní pedagogika, pedagogika volnočasových aktivit, žurnalistika a …

Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulty aplikované informatiky

Ústav zajišťuje výuku elektrotechnických předmětů v bakalářském i magisterském studiu. Vědecká a výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena zejména do oblastí biometrické identifikace, přístupových systémů, pokročilých autentizačních prvků a systémů, psychosomatických vyšetřování …

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Velký důraz je kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v …

Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií

Hlavní činností ústavu je vzdělávání studentů v bakalářských studijních programech zaměřených na ošetřovatelství, porodní asistenci a zdravotně sociální péči. Studenti absolvují praxi v různých klinických …

Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací

Provoz ateliéru se zaměřením na grafický …

Ústav technologie potravin Fakulty technologické

Ústav zabezpečuje výuku ve studijním programu chemie a technologie potravin se zaměřením na technologické procesy při výrobě jednotlivých skupin potravin, aplikaci emulgačních a stabilizačních látek, hodnocení chemických a mikrobiologických parametrů surovin či …

Ústav environmentální bezpečnosti Fakulty logistiky a krizového řízení

Ústav je založen na vzdělávací a vědecko-výzkumné práci v oblasti interdisciplinárních environmentálních, přírodních, humanitních a socio-ekonomických věd integrovaných do struktur tuzemských stejně jako i mezinárodních …

Ústav podnikání a průmyslového inženýrství Fakulty managementu a ekonomiky

Zajištění kvalifikované teoretické i prakticky orientované výuky v studijních oborech bakalářského studia "Řízení výroby a kvality" a magisterského studia "Průmyslové inženýrství". Výzkumná činnost v oblasti zvyšování výkonnosti, produktivity a efektivnosti průmyslových firem v České …

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Provozujeme vysokou školu, na které můžete získat titul Bc. v denní i víkendové formě studia. Mezi studijní obory patří Finance a daně, Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická informatika. Možnost studia na pracovištích Kunovice, Hodonín nebo …