Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Církevní ZŠ Plzeň

Základní škola poskytuje všeobecné základní vzdělání s důrazem na přírodní vědy a ekologii. Důležitá je péče o osobnostní rozvoj …

ZŠ sv. Voršily, Praha 1

Základní církevní škola pro 540 žáků s rozšířeným vyučováním jazyků. K dispozici je 18 tříd 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina, klub a knihovna. Zaměřujeme se na výuku anglického, německého a francouzského jazyka. Nabízíme jazykový, umělecký a sportovní …

Veselá škola - církevní ZŠ Praha, Soukenická

Provozujeme církevní základní školu pro 210 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou. Pořádáme různé akce, vernisáže a …

Církevní ZŠ a MŠ Archa, Petroupim

Provozujeme církevní základní školu pro 50 žáků s vlastní družinou a školním klubem. Poskytujeme vzdělávání, které doplňuje výchovu v rodině. Učíme děti samostatně myslet, vyjadřovat své názory a pocity, vyhledávat si informace. Součástí výuky je i náboženská nauka a pochopení duchovních …

Církevní ZŠ Orbis-Pictus, spol. s r.o.

Škola rodinného typu zřízená ŘK farností Tábor s max. 15 žáky ve třídě. Používá vyučovací metody - Kritické myšlení (RWCT), Genetická metoda čtení a psaní pro 1.třídu, prvky Montessori vzdělávání. Projektové dny, ozdravné pobyty, výuka angl. …

Brána, ZŠ a MŠ

Základní škola pro 52 žáků zaměřená na estetickou výuku se školní jídelnou a družinou. Pro zajištění povinné tělesné výchovy je smluvně zajištěn pronájem sportovní haly s veškerým příslušenstvím. V rámci mezinárodní spolupráce pořádáme intenzivní kurz angličtiny a besedy se zahraničními …

Církevní ZŠ Borohrádek

Církevní základní škola pro 75 žáků s družinou. Žáci mohou navštěvovat rybářsko-myslivecký, keramický, výtvarný, relaxační, počítačový, hudební a dramatický kroužek. Angličtinu vyučujeme jako povinný předmět již od první třídy. Náboženství (jedna hodina týdně) je spojené s etickou …

Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa

Nabízíme dětem i rodičům alternativní křesťanský přístup k výchově a vzdělávání zakotvený v povinné Etické výchově a nepovinné Biblické nauce. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a …

Církevní ZŠ Veselí nad Moravou

Církevní základní škola pro 820 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na …

Církevní ZŠ svaté Ludmily Opava, Slavkovská

Provozujeme církevní základní školu pro 250 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 150 míst a vlastní jídelnou. Nabízíme kroužky jako keramický, dramatický, hudební a výtvarný. Škola je zapojena do projektu Inovace přírodovědných a technických předmětů. Vyučujeme …

Církevní ZŠ svaté Ludmily Hradec nad Moravicí

Provozujeme církevní základní školu pro 250 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 150 míst a vlastní jídelnou. Nabízíme kroužky jako keramický, dramatický, hudební a výtvarný. Škola je zapojena do projektu Inovace přírodovědných a technických předmětů. Vyučujeme …

Církevní ZŠ Zlín

Provozujeme církevní základní školu pro 250 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Pořádáme kulturní akce, jako je Vánoční jarmark a Mikulášská …

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra Ostrava

Církevní základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme taneční, sportovní, počítačový a dramatický …

Církevní ZŠ Třinec

Provozujeme základní školu pro 180 žáků. Součástí školy je školní jídelna. Poskytujeme učební plán včetně výuky anglického jazyka. Zajišťujeme žákům hlubší informace z křesťanské kultury. Vychováváme děti v duchu křesťanské etiky s důrazem na úctu k bohu a …