Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

1. ZŠ Holešov

Základní škola pro 690 žáků se školní družinou nabízí výuku se zaměřením na matematiku, informatiku, přírodovědní předměty a sportovní třídu. Nabízíme školní družinu. Vedeme volnočasové kroužky s nabídkou angličtiny, keramiky, volejbalu či …

ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady

Základní škola se sportovním zaměřením pro 800 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádáme výlety, tábory, akce, soutěže a besídky pro děti. Vedeme Klub rodičů a přátel školy. Vydáváme školní časopis Chaozz a zúčastňujeme se různých projektů. Nabízíme konzultace s výchovným …

ZŠ Oskol Kroměříž

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou informatiky. Nabízíme kroužek stolního hokeje a dále sportovní, výtvarný, jazykový a taneční …

3. ZŠ Holešov

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je vlastní krytý školní bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem a odborné učebny. Nabízíme výuku angličtiny od 1. ročníku, plavání v 1. - 9. ročníku. Zřizujeme 1. třídu pro žáky s vadami …

ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní

Provozujeme základní školu pro 810 žáků s jídelnou, družinou, klubem a rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou a lední …

ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník

Základní škola pro 1200 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a cizích jazyků. V budově je k dispozici jídelna, klub a družina. Vedeme sportovní a vzdělávací kroužky. Provozujeme také keramický, divadelní, taneční a čtenářský …

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského

Základní škola pro 750 žáků s družinou, jídelnou, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a zahradou s vybavením. Nabídka rozšířené výuky sportů, volitelných předmětů a cizích jazyků. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných …


ZŠ a MŠ Ostrava, Horymírova

Základní škola pro 670 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Výuka je rozšířena od 6. ročníku v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, posilovnou, umývárnami, šatnami a posilovnou. Škola je …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a …

Základní škola Monty School Ostrava

Jsme moderní soukromá anglická základní devítiletá škola s výukou vedenou českým učitelem a anglickým rodilým mluvčím v jedné třídě. Škola je registrovaným centrem Trinity College London. Jsme bilingvní škola, která je zapsaná v obou rejstřících …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník

Provozujeme základní školu pro 106 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá v polském …

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Provozujeme základní školu pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici máme vlastní družinu a jídelnu. Nabízíme zájmové kroužky, jako je pěvecký sbor, literární, keramický, dramatický, šachový, matematický či chemický kroužek, míčové a logické …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov, Selská

Základní škola s polským vyučovacím jazykem pro 150 …