Firmy

ZŠ a MŠ Žlutava

Provozujeme základní školu pro 70 žáků s družinou a …

ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Základní škola pro 627 žáků s družinou, klubem a třídou s montessori …

ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Provozujeme základní školu pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku náboženství a zájmových kroužků. Vedeme pěvecký sbor. V rámci výuky navštěvujeme kulturní akce, divadelní i filmová představení. Účastníme se vědomostních i sportovních …

ZŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka

Základní škola pro 560 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Vedeme kroužek latinsko-amerických tanců, vaření, výtvarné výchovy, anglického jazyka, dramatické výchovy. Účastníme se projektů Ovoce do škol, Aktivní škola, Zelený strom nebo Recyklohraní. Organizujeme sportovní a kulturní …

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, družinou, klubem a krytým bazénem se saunou. K dispozici máme sportovní víceúčelový areál s hřišti na tenis, volejbal, basket, florbal, kopanou a …

Mateřská škola Janová

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a …

ZŠ J. A. Komenského, Nivnice

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme volejbalový, střelecký, turistický, atletický, ekologický i rybářský kroužek. K dispozici je celkem 13 tříd, tělocvična, odborné učebny, dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyňka a pingpongový …

ZŠ Brumov-Bylnice

Základní škola pro 924 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a plaveckým bazénem. Účastníme se projektu Adopce na dálku, EUFORALL nebo EU peníze školám. Vedeme besedy s důchodci nebo s bezpečnostními složkami České republiky. Organizujeme lyžařské výcviky. Pořádáme sportovní klání a …

ZŠ a MŠ Prostřední Bečva

Základní škola s kapacitou 110 žáků se školní jídelnou a družinou pro 25 dětí. Pořádáme dětské akce a …

ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova

Základní škola pro 550 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Součástí školy je tělocvična s lezeckou stěnou, venkovní hřiště a odborné učebny. Nabízíme kroužek keramiky, ručních prací a výtvarné techniky. Zajišťujeme sportovní kroužek se zaměřením na florbal, házenou a …

ZŠ Kladeruby

Provozujeme základní školu pro 35 žáků s jídelnou. Poskytujeme kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře. Zajišťujeme exkurze, návštěvy kina, různá vystoupení dětí, lampionový průvod, vánoční besídky či různé projekty. Nabízíme konzultační …

ZŠ Zádveřice - Raková

Provozujeme základní školu rodinného typu pro 96 žáků. Poskytujeme základní vzdělání žákům prvního stupně. K dispozici máme jídelnu a družinu. Pořádáme florbalové turnaje, vystoupení a další zájmové …

Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Rusava

Provozujeme základní školu s maximální kapacitou 105 míst. Disponujeme vlastní jídelnou a družinou. Zaměřujeme se převážně na základní vědomosti a dovednosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných školách či v pracovním …

ZŠ a MŠ Pozděchov

Základní škola pro 100 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici jsou učebny s interaktivními tabulemi a tělocvična. Zabýváme se pořádáním výletů, exkurzí, škol v přírodě a lyžařských …