Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Prostřední Bečva

Základní škola s kapacitou 110 žáků se školní jídelnou a družinou pro 25 dětí. Pořádáme dětské akce a …

ZŠ J. A. Komenského, Nivnice

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme volejbalový, střelecký, turistický, atletický, ekologický i rybářský kroužek. K dispozici je celkem 13 tříd, tělocvična, odborné učebny, dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyňka a pingpongový …

ZŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka

Základní škola pro 560 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Vedeme kroužek latinsko-amerických tanců, vaření, výtvarné výchovy, anglického jazyka, dramatické výchovy. Účastníme se projektů Ovoce do škol, Aktivní škola, Zelený strom nebo Recyklohraní. Organizujeme sportovní a kulturní …

ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Provozujeme základní školu pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku náboženství a zájmových kroužků. Vedeme pěvecký sbor. V rámci výuky navštěvujeme kulturní akce, divadelní i filmová představení. Účastníme se vědomostních i sportovních …

ZŠ a MŠ Březnice 15

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Účastníme se recitačních, pěveckých a výtvarných soutěží, protidrogových a přírodovědných programů. V rámci výuky pořádáme plavecký výcvik, výlety do přírody a navštěvujeme kulturní …

ZŠ Velehrad

Základní škola pro 250 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Pořádání sportovních, dyslektických, divadelních a keramických kroužků pro …

ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

Základní škola pro 627 žáků s družinou, klubem a třídou s montessori …

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, družinou, klubem a krytým bazénem se saunou. K dispozici máme sportovní víceúčelový areál s hřišti na tenis, volejbal, basket, florbal, kopanou a …

MŠ a ZŠ Uherské Hradiště, Větrná

Provozujeme základní školu pro 800 žáků se školní družinou, klubem a …

ZŠ Kladeruby

Provozujeme základní školu pro 35 žáků s jídelnou. Poskytujeme kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře. Zajišťujeme exkurze, návštěvy kina, různá vystoupení dětí, lampionový průvod, vánoční besídky či různé projekty. Nabízíme konzultační …

Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Rusava

Provozujeme základní školu s maximální kapacitou 105 míst. Disponujeme vlastní jídelnou a družinou. Zaměřujeme se převážně na základní vědomosti a dovednosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných školách či v pracovním …

ZŠ a MŠ Pozděchov

Základní škola pro 100 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici jsou učebny s interaktivními tabulemi a tělocvična. Zabýváme se pořádáním výletů, exkurzí, škol v přírodě a lyžařských …

ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova

Základní škola pro 550 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Součástí školy je tělocvična s lezeckou stěnou, venkovní hřiště a odborné učebny. Nabízíme kroužek keramiky, ručních prací a výtvarné techniky. Zajišťujeme sportovní kroužek se zaměřením na florbal, házenou a …

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

Základní devítiletá škola pro 500 žáků. Provoz školní družiny a jídelny. Zaměřujeme se na jazykové vzdělávání, environmentální výchovu. Vytváříme pozitivní vztah k tradicím, historickému a kulturnímu dědictví i …