Firmy

ZUŠ Ostrov

Základní umělecká škola pro 950 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na smyčcové, klávesové, dechové a strunné nástroje včetně bicích a sólového zpěvu. Pořádáme výstavy. Zúčastňujeme se …

ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb

Základní umělecká škola pro 960 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Probíhají zde koncerty, výstavy nebo vystoupení různých forem bývalých i současných žáků a …

ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Základní umělecká škola pro 1430 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Škola je vybavena novými kvalitními nástroji a disponuje tanečním a divadelním sálem. V Malé galerii se nachází výtvarné práce našich žáků. Pro žáky pořádáme …

ZUŠ Sokolov

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Žáci se mohou věnovat hře na klavír, housle, příčnou a zobcovou flétnu, kytaru, akordeon a klarinet. Dále se zaměřujeme na sólový a sborový zpěv. Ve výtvarném oboru se zaměřujeme na malbu, grafiku a …

ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Základní umělecká škola pro 450 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Je přihlíženo k talentu, schopnostem a využití získaných …

ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské lázně

Základní umělecká škola pro 1100 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Horní Slavkov, okres Sokolov

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Toužim

Základní umělecká škola pro 150 žáků se zaměřením na výuku hudebních oborů. Škola má k dispozici 8 učeben včetně učebny hudební nauky a koncertního sálu, který slouží zároveň jako učebna pro kolektivní předměty – orchestrální a souborovou hru. Škola pořádá ročně desítky vystoupení a …

ZUŠ Nová Role

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Účastníme se projektu Rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu v …

Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně

Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém …

ZUŠ Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku výtvarných, tanečních, dramatických, literárních a hudebních oborů. Vyučujeme hru na klávesové, strunné, smyčcové, dechové i lidové nástroje včetně bicích a zpěvu. Nabízíme studium výtvarné, multimediální a textilní …

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1380 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Budova školy je kompletně bezbariérová. Pořádáme plavecký výcvik, výlety, různé kulturní akce, přespolní běh a …

ZUŠ Habartov

Základní umělecká škola pro 250 žáků nabízí výuku hudebních, výtvarných, literárně-dramatických a tanečních oborů. Výuka na klavír, akordeon, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, kytaru a sólovému zpěvu. Vyučujeme klasický, lidový a moderní tanec, taneční gymnastiku a …

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Základní umělecká škola pro 520 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Účastníme se koncertů, výstav, vystoupení a soutěží. Vyučujeme lidový, klasický i moderní tanec. Věnujeme se hře na akordeon, klavír, housle, flétnu, saxofon a …