Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická Halenkov

Provozujeme základní školu pro 52 žáků se školní jídelnou určenou pro žáky s lehkým mentálním postižením. Jezdíme na výlety a pořádáme dopravní …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín

Základní a pomocná škola pro 52 žáků se školní družinou a speciálním pedagogickým centrem. Zajištění kroužků v oblasti tance, počítačů, logopedie a výtvarné …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Základní škola pro 114 žáků zajišťující péči dětem sluchově a řečově postiženým v oblasti výchovy a …

ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská

Provozujeme základní školu pro 165 žáků s družinou, klubem a …

Dětský domov a ZŠ Liptál

Základní škola pro 60 žáků se školní jídelnou. Pro děti se pořádají divadla, olympiády, projekty a sportovní …

Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov

Státní praktická základní škola pro 82 žáků s družinou a …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Čtverka, Uherský Brod

Provoz praktické a speciální základní …

ZŠ praktická Horní Lideč

Praktická škola pro 50 žáků. V areálu školy se nachází dílny, posilovna a …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální základní škola pro 75 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je družina, klub a jídelna. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Zaměřujeme se především na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Těmto žákům umožňujeme získávat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém …

ZŠ praktická Bojkovice, Štefánikova

Základní škola praktická pro 44 …

ZŠ praktická a speciální Kroměříž

Základní škola pro 195 žáků s …

Základní škola Otrokovice, Komenského

Základní škola pro 114 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme pěvecký, sportovní, jazykový a výtvarný kroužek. Součástí školy je gymnastický sál, tělocvična a venkovní hřiště. Zajišťujeme asistenční služby pro žáky se závažnějším postižením, logopedickou …

Dětský domov a ZŠ Vizovice

Základní praktická škola s kapacitou 60 dětí s jídelnou, družinou a výukou informatiky a cizího jazyka. Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý přístup pedagogů a individuální tempo výuky, za použití speciálně pedagogických výchovně vzdělávacích …