Firmy

Odbor správy majetku a investic Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu nemovitostí města a bytové agendy. Zaměřujeme se na předprojektové a projektové přípravy investičních akcí města. Spolupracujeme s majetkovou a bytovou komisí a s komisí pro poskytování půjček. Realizujeme stavby dle plánu investic města. Poskytujeme …
354 524 234

MÚ Ostrov - Odbor majetkové správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme evidenci a pojištění majetku města, údržbu zeleně, státní dotace a granty, prodeje nemovitostí, pronájmy i výpůjčky, správu hřbitova a státní památkovou péči. Staráme se též o provoz koupaliště, údržbu i opravy komunikací a …
354 224 901

MÚ Sokolov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
359 808 270

MÚ Cheb - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor má na starosti také kontrolu plnění všech uzavřených smluv, u nichž je odbor nebo samostatné oddělení garantem a zajišťuje zpracování Strategického plánu rozvoje …
354 440 527

MÚ Toužim - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města a majetkoprávních …
354 224 508

MÚ Kynšperk nad Ohří - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění čištění a úklidu města, investic, veřejného osvětlení, administrace dotací a investice do bytového a nebytového …
352 350 435

MÚ Mariánské Lázně - Odbor lázeňství a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inženýrské a investiční činnosti a stavebně technické údržby. Zajišťujeme přípravu a realizaci veřejných zakázek, správu, čištění a údržbu majetku města včetně místních komunikací, veřejných prostranství a veřejného osvětlení. Zaměřujeme se na cestovní …
354 922 324

MÚ Kraslice - Odbor rozvoje a správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
352 370 450

MÚ Chodov - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Spravuje majetek města a řeší majetkoprávní …
352 352 236

MÚ Horní Slavkov - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby, prodej a pronájem pozemků. Zajišťujeme a koordinujeme komplexní pojištění majetku města a dalších pojištění, zodpovídáme za likvidaci pojistných …
352 350 680

KÚ Karlovarského kraje - Odbor investic a správa majetku​

 – Naplánovat trasu
Připravujeme a realizujeme investice. Provozujeme oddělení grantových schémat. Provádíme správu nemovitého majetku. Likvidujeme nepotřebný a neupotřebitelný majetek. Podáváme daňová přiznání k majetkových daním. Poskytuje metodickou pomoc organizacím kraje a obcím v majetkové …
354 222 432

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Provádí výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města. Dbá na správu domů, bytů, areálů a pozemků a jejich prodej či …
353 118 241

MÚ Cheb - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Odbor zabezpečuje výkon samostatné působnosti města v oblasti kompletního zajišťování správy, evidence, údržby, provozování a zabezpečování výkonu vlastnických …
354 440 187

MÚ Skalná - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování realizace investic …
354 548 822