Firmy

MÚ Cheb - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního prostředí. Odbor má mimo jiné na starosti vyměřování správních poplatků, vyřizování stížností a petic, podávání statistických hlášení Českému statistickému úřadu za oblast výstavby a vedení přehledu o územním obvodu …
354 440 146

MÚ Mariánské Lázně - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vykonáváme státní správu na úseku státní památkové péče a územního …
354 922 148

MÚ Ostrov - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Staráme se o územní, stavební řízení, kolaudace, změny v užívání staveb a státní stavební dohled. Řešíme sankce za přestupky a správní delikty i vyvlastnění. Vydáváme souhlasy s dělením a scelováním …
354 224 828

Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Odbor dále vydává povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní …
(1)

MÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování územního plánování a rozvoje města v souladu se stavebním zákonem. Zpracování koncepce rozvoje funkčních …
359 808 232

MÚ Jáchymov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vedeme stavební řízení a vydáváme kolaudační souhlasy, stavební povolení a územní rozhodnutí. Provádíme státní stavební dohled. Nařizujeme odstranění staveb či provádění udržovacích …
353 808 129

MÚ Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
352 370 434

MÚ Luby - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby a využití území. Koordinace péče o životní …
354 420 415

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor památkové péče

 – Naplánovat trasu
Odbor územního plánování a památkové péče zajišťuje chod oddělení úřadu územního plánování a oddělení památkové …
353 152 774

MÚ Toužim - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádíme zajišťování stavebně právní činnosti …
354 224 512

MÚ Loket - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Vydáváme rozhodnutí o umístění staveb, využití území a stavební uzávěrce. Provádíme kolaudační řízení, vykonáváme dohled na stavbách. Udělujeme souhlas ke kácení stromů, určujeme výstavbu a koordinujeme odpadové …
352 359 726

KÚ Karlovarského kraje - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou a metodickou pomoc obecným a speciálním stavebním úřadům. Vypracováváme právní názory krajského úřadu. Vykonáváme působnost odvolacího správního orgánu zejména ve věcech přestupků a správních deliktů na úseku stavebního …
354 222 403

Stavební úřad a úřad územního plánování Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění činností stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování, silničního hospodářství a dalších činností dle stavebního …
354 524 233

MÚ Lázně Kynžvart - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
354 691 221