Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Odbor dále vydává povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní …
(1)

MÚ Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
352 370 434

MÚ Horní Slavkov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání povolení ke stavbě, ke kácení stromů, přidělování názvů ulic a čísel popisných, provádění odchytu toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat. Plánování výsadby a obnovy …
352 350 685

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor památkové péče

 – Naplánovat trasu
Odbor územního plánování a památkové péče zajišťuje chod oddělení úřadu územního plánování a oddělení památkové …
353 152 774

MÚ Kynšperk nad Ohří - Odbor výstavby, územního plánování a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, územního plánování a …
352 350 440

MÚ Cheb - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního prostředí. Odbor má mimo jiné na starosti vyměřování správních poplatků, vyřizování stížností a petic, podávání statistických hlášení Českému statistickému úřadu za oblast výstavby a vedení přehledu o územním obvodu …
354 440 146

MÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování územního plánování a rozvoje města v souladu se stavebním zákonem. Zpracování koncepce rozvoje funkčních …
359 808 232

MÚ Ostrov - Odbor rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme investiční výstavbu a územního plánování. Pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Koordinujeme aktualizaci i plnění strategických dokumentů a rozvojových programů …
354 224 805

Stavební úřad a úřad územního plánování Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění činností stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování, silničního hospodářství a dalších činností dle stavebního …
354 524 233

MÚ Luby - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby a využití území. Koordinace péče o životní …
354 420 415

MÚ Toužim - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádíme zajišťování stavebně právní činnosti …
354 224 512

MÚ Chodov - Odbor stavebního úřadu

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje stavebně právní činnosti města a správu životního …
352 352 221

KÚ Karlovarského kraje - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou a metodickou pomoc obecným a speciálním stavebním úřadům. Vypracováváme právní názory krajského úřadu. Vykonáváme působnost odvolacího správního orgánu zejména ve věcech přestupků a správních deliktů na úseku stavebního …
354 222 403

MÚ Lázně Kynžvart - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
354 691 221