Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Javorník - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí a souhlasy. Povolujeme stavby a jejich změny, terénní úpravy a užívání a odstraňování …
584 458 788

MÚ Zábřeh - Odbor rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje podklady pro rozhodnutí rady města a usnesení zastupitelstva města na úseku územního plánování, výměnu informací a správu dat GIS. Eviduje, zpracovává a předkládá radě města žádosti a podněty od institucí a občanů v oblasti územního plánování a rozvoje …
CzechPOINT

MÚ Mohelnice - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změněně území, povolení stavby a využívání objektu. Provádění kontrolních prohlídek, ověřování dokumentace skutečného provedení nebo pasportu. Poskytování statistických údajů a …
583 452 161

MÚ Litovel - Odbor místního hospodářství a stavebních investic

 – Naplánovat trasu
Nabízíme přípravy, realizace a koordinace investičních výstaveb města. Posuzujeme a připravujeme žádosti o odprodej pozemků města. Zajišťujeme údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, stávajícího dopravního značení a veřejného …
585 153 257

MÚ Lipník nad Bečvou - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání stavebních povolení, územních rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Zajištění …
581 722 223

MÚ Tovačov - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního …
581 706 957

MÚ Šternberk - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Pořizuje územní plán, podává návrh na vložení dat do evidence, vykonává státní dozor ve věcech územního plánování. Rozhoduje o přidělení čísel popisných, evidenčních a …
585 086 400

Magistrát města Olomouc - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Dále zajišťujeme vydávání závazných stanovisek pro údržbu, opravu, restaurování a rekonstrukci kulturních …
588 488 141

MÚ Kostelec na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy o územním plánování a stavebním …
582 373 479

MÚ Velká Bystřice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
(1)
585 351 713

MÚ Moravský Beroun - Odbor vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, stavebně právní činnosti města a správy životního …
554 773 120

MÚ Jeseník - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení a o změně využití území. Přiděluje názvy ulic, čísla popisná, orientační a evidenční. Oddělení investic a rozvoje zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investic města a velkých …
584 498 108

Lutín - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti …
585 944 286

Magistrát města Olomouc - Odbor koncepce a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování. Zaměřujeme se také na projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků. Podávání návrhu na vklad dat do evidence územně plánovací …
588 488 361