Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové …
581 268 232

MÚ Mohelnice - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změněně území, povolení stavby a využívání objektu. Provádění kontrolních prohlídek, ověřování dokumentace skutečného provedení nebo pasportu. Poskytování statistických údajů a …
583 452 161

MÚ Tovačov - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního …
581 706 957

MÚ Zábřeh - Odbor rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje podklady pro rozhodnutí rady města a usnesení zastupitelstva města na úseku územního plánování, výměnu informací a správu dat GIS. Eviduje, zpracovává a předkládá radě města žádosti a podněty od institucí a občanů v oblasti územního plánování a rozvoje …
CzechPOINT

MÚ Moravský Beroun - Odbor vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, stavebně právní činnosti města a správy životního …
554 773 120

Lutín - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti …
585 944 286

Magistrát města Olomouc - Odbor koncepce a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování. Zaměřujeme se také na projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků. Podávání návrhu na vklad dat do evidence územně plánovací …
588 488 361

MÚ Šumperk - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území. Vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče. Oddělení stavebních přestupků provádí poradenskou činnost pro …
583 388 111

MÚ Zlaté Hory - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
584 425 126

MÚ Javorník - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí a souhlasy. Povolujeme stavby a jejich změny, terénní úpravy a užívání a odstraňování …
584 458 788

MÚ Uničov - Odbor výstavby a úřad územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor pořizuje územní plán a eviduje jeho změny, pořizuje regulační plán historického jádra města, vydává územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a rozhodnutí o změně v užívání staveb, povoluje terénní úpravy a odstraňování …
585 088 221

MÚ Kostelec na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy o územním plánování a stavebním …
582 373 479

Statutární město Prostějov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města, územní plánování a rozhodování. Pořizujeme územní a regulační plány a územní studia. Zaměřujeme se na změny účelu užívání stavby a odstraňování staveb. Provádíme výkon státního …
582 329 153

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
581 626 111