Firmy

Regionální vysokoškolské infocentrum, o.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním úkolem sdružení je navazování kontaktů mezi budoucími absolventy vysokých škol a jejich potencionálními zaměstnavateli. Organizujeme odborné konference a semináře, vydáváme tištěné publikace a periodika, pořádáme prezentace zaměstnavatelů a …
597 326 375

4Students

 – Naplánovat trasu
Organizace zaměřující se na prohlubování spolupráce a vztahy mezi pražskými …
725 240 764


Erasmus Student Network Ústí nad Labem, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Sdružujeme studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podporujeme a propagujeme výměnné studijní …

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

 – Naplánovat trasu
Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti …
605 831 713

Studentský klub Párátko

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových …
585 392 031

Prager Deutscher Klub

 – Naplánovat trasu
Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí a jejich vlivu na české reálie. Organizujeme vzdělávací aktivity, diskuse a přednášky. Spolupracujeme se zahraničními …

Studentský klub projektového řízení, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme studentský klub. Naším cílem je přispívat k rozvoji projektového …

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

 – Naplánovat trasu
Reprezentování zájmů vysokoškolských studentů. Pořádání kulturních a sportovních …
377 631 592

Oikos Praha

 – Naplánovat trasu
Organizace zajišťuje doplňování vzdělání studentů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného …
224 095 512

Erasmus Student Network Česká republika z. s.

 – Naplánovat trasu
Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Podporujeme a spojujeme mezinárodní studentské kluby působící na českých vysokých …

Common Law Society

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní …
777 711 521

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na …
585 632 999