Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Základní škola pro 80 žáků poskytuje péči zdravotně znevýhodněným dětem školního i dospívajícího věku. Součástí je …

ZŠ Habartov

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme volejbalový …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, SŠ a školní jídelna Žlutice

Provozueme základní školu pro 24 …

ZŠ Karlovy Vary, Školní

Základní škola pro 650 žáků se školním klubem, jídelnou a školní družinou. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 6. ročníku pak německý jazyk. Na druhém stupni jsou k dispozici třídy s rozšířenou výukou tělesné …

Základní škola a Mateřská škola Halže

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou a jídelnou nabízí program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Nabízíme kroužek angličtiny, informatiky nebo pohybových her. Pořádáme výtvarné, sportovní a vědomostní …

ZŠ a MŠ Radonice

Základní škola pro 276 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Nabízíme služby výchovného poradce a metodika prevence. K dispozici je sportovní hala, hřiště, zahrada, skleník a pískoviště. Zajišťujeme různé zájmové …

ZŠ a MŠ Vilémov, Kadaňská

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Pracujeme se vzdělávacím programem Slunečnice. V družině zajišťujeme kurzy keramiky pro děti a dospělé. Pravidelně pořádáme sportovní hry, besedy nebo zájezdy do …

ZŠ a MŠ Mladotice

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou. K dispozici je počítačový, taneční, kulinářský a jazykový kroužek. Pořádáme sportovní a kulturní …

ZŠ Stříbro, Gagarinova

Provozujeme základní školu pro 810 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je výchovný …

Základní škola Rozvadov

Provoz státní základní školy o kapacitě 45 dětí s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové …

ZŠ Žatec, Jižní

Základní škola pro 918 žáků s družinou a jídelnou. Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna s plánovací kapacitou 600 strávníků denně, zubní ambulance a služební byt pro školníka. Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho 12 …

Základní škola Jirkov

Provozujeme základní školu pro 1000 žáků se školní …

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Provozujeme základní školu pro 110 žáků s jídelnou a družinou. Připravujeme představení pro rodiče i veřejnost. Jezdíme na lyžařský výcvik. Pro žáky 1. a 2. tříd jsou k dispozici volnočasové kroužky (AJ konverzace, softball, kroužek animace, kytary, flétny, stolního tenisu či …

ZŠ a MŠ Líně

Provozujeme státní základní školu pro 400 žáků s družinou a …