Firmy

Asociace NGV z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v …
602 946 758

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany zajímající se o hornické a s hornictvím související obory. Pořádáme národní i mezinárodní konference a semináře, přednášky a další akce odborného charakteru. Zaměřujeme se na geologii, geomechaniku, hornické a podzemní stavitelství, úprava a zpracování nerostných surovin a …
597 479 323

Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování …
532 227 258

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z. s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a souvisejících oborů. Organizování odborných setkání. Zajištění spolupráce s dodavateli dřevní suroviny a s pořadateli veletrhů a …
567 308 891

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního …

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme všechny žárové zinkovny v ČR a SR včetně dalších přidružených členů z oboru. Poskytujeme poradenství v konstrukčních řešeních výrobků s ohledem na specifika technologie žárového …
596 110 783

Český národní komitét elektrického tepla

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …

Česká bioplynová asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora implementace a provozu bioplynových …
602 425 755Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

 – Naplánovat trasu
Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími …
274 821 759

Společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje výrobce ocelových konstrukcí a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Spolupracujeme s odbornými společnostmi sousedních zemí. Pořádáme odborné konference a …
543 215 565