Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Sdružení řeší problematiku onkologicky nemocných, jejich resocializaci, poskytuje psychickou podporu a pomoc v sociálně tíživé …
474 621 010

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Rezonance, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení onkologicky nemocných. Poskytování odborného …
475 201 430

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Haima Plzeň z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby. Unie sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním …
604 777 419

Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany s onkologickým onemocněním. Pochopení onemocnění komplexně a poskytnutí praktické pomoci …
475 211 513

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177

Senologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružení lékařů zabývajících se problematikou nemocí mléčné …
272 653 884

Europa UOMO CZ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o rakovině prostaty a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto …
532 233 860

Charita Kyjov - C-klub

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc, vzájemnou podporu a sdružování lidí s onkologickým …
518 614 129

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Eva - sdružení na podporu onkologické gynekologie

 – Naplánovat trasu
Základním cílem je získávat finanční prostředky na podporu využití vědeckých poznatků v oblasti onkologické …
224 930 901

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

Občanské sdružení Houpajda

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o onkologických onemocněních, zajišťování spolupráce s lékaři a dalšími organizacemi i ozdravných pobytů dětí s …
485 101 362