Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Onko-Amazonky, spolek

 – Naplánovat trasu
Provozování sdružení onkologicky nemocných pacientů s cílem podpory, pomoci a informovanosti. Snaha o zlepšení kvality života, pomoc při překonávání osamělosti, zbavení strachu z …
602 344 495

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany s onkologickým onemocněním. Pochopení onemocnění komplexně a poskytnutí praktické pomoci …
475 211 513

Haima Plzeň z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby. Unie sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním …
604 777 419

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
385 515 031

Europa UOMO CZ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o rakovině prostaty a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto …
532 233 860

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - JAKOP

 – Naplánovat trasu
Nabídka rekondičních i rehabilitačních pobytů, rekreace a kulturních či sportovních aktivit pro onkologicky nemocné a seniory. Provádíme přednášky i společenské akce a poskytujeme …
483 320 533

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií i jinými těžkými chorobami krve a …
377 521 753

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Nadační fond Pink Bubble

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do …