Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR okresní výbor Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
383 321 931

Česká společnost ortoptistek z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování ortoptistek zabývajících se rehabilitací zrakových funkcí a zvyšování odborné úrovně členek v oboru …
495 404 913

Společnost medicínského práva

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti medicínského …
224 972 537

Nadace Archa Chantal

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zlepšování prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách s cílem dosažení rychlého léčebného výsledku. Zajištění rozvoje vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti. Rozšiřování vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební …
775 312 704

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci

 – Naplánovat trasu
Rozšiřování a prohlubování znalostí o chronické obstrukční plicní …
205 322 705

Renarkon, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování. Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům nealkoholových drog starším 15 let v jakékoli fázi drogové závislosti a jejich rodinným …
596 612 529

Psychiatrická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychiatrie. Pořádáme vzdělávací akce či konference a semináře. Členem se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
24965353

Rehabilitace Hornomlýnská, z.s.

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv lidí s postižením a snaha o pozitivní změnu přístupu veřejnosti i státu k …
244 402 463


Česká gynekologická a porodnická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie a porodnictví. Sdružujeme lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, podílející se na prevenci, diagnostice, léčbě nebo výzkumu chorob z oboru gynekologie. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné …
542 220 017

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

 – Naplánovat trasu
Činnost tohoto sdružení je zaměřena především na pomoc zdravotně handicapovaným a na rozvíjení vztahu člověka s koněm. Provádění hipoterapie. Poskytování pomoci a léčby při degenerativním nervovém postižení, funkční ženské sterilitě, skolióze, centrální mozkové příhodě, dětské mozkové …
736 157 794

Roska Teplice, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
417 532 265

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

 – Naplánovat trasu
Doprovázení i dlouhodobá spolupráce dobrovolníků a nevidomých lidí. Nabídka poradenství, vydávání knih a kulturních …
233 371 277

KZ ZZS ČR

 – Naplánovat trasu
Provozujeme profesní sdružení nelékařských zdravotnických pracovníků. Pořádáme setkání a odborné …
736 106 496