Firmy

Přírodní rezervace Soos

 – Naplánovat trasu
Prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami. Naleznete i malou záchrannou stanici pro ohrožené …
354 542 033

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace věnující se ochraně životního prostředí. Máme terénní programy: péče o území cenná z hlediska ochrany přírody, program orchideje, program obojživelníci, program netopýři, program stromy, program mapování krajiny a druhů a další. nabízíme i výkup pozemků pro ochranu …
776 765 939

Čisté Beskydy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zaměřené na pořádání pravidelných úklidových aktivit v …
777 061 117

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, ochranou a propagací volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Realizujeme projekty na ochranu ptáků, popularizaci ornitologie, ekologickou výchovu a osvětu. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptáků a ochránce …
606 324 763

ZO ČSOP Radnice

 – Naplánovat trasu
Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro …
606 956 408

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na …
604 570 387

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody a …
603 568 066

Sdružení pro ochranu přírody a výchovu Strom

 – Naplánovat trasu
Pořádání letních táborů, jejichž hlavní náplní je údržba přírodních …
386 323 240

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem. Pokoušíme se ovlivnit přípravu zákonů, jež omezují aktivity občanských sdružení na úseku ochrany přírody a krajiny či zasahují do občanských práv nebo vlastnických …
603 115 886

Save Land

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na čistění přírody, zejména lesů a polí, rekonstrukce a opravy drobných historických staveb (božích muk, pomníčků) na veřejných prostranstvích. Zajišťujeme čistění přírody, zejména polí a lesů, od kovového odpadu a mapování těchto …