Firmy

Přírodovědné centrum Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz přírodovědného centra. Chováme ptáky, hady, ještěrky, želvy, hlodavce, primáty, vačnatce a další. Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající …
725 301 511

ZO ČSOP Veronica

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i vzdělávací činnost, která je určena pro veřejnost, odborníky, vzdělávací instituce, nevládní organizace či malé i střední …
572 630 670

Hnutí Duha Brno

 – Naplánovat trasu
Prosazujeme ekologická řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Argumentujeme připravenými fakty, informujeme veřejnost i novináře a spolupracujeme s firmami, průmyslem, obcemi či kraji, vědci a …
545 214 431

Vizovické vrchy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Prosazujeme trvale udržitelný způsob života. Zajišťujeme informační činnost, zaměřenou na informování občanů města Vizovice a přilehlých …
603 838 738

ZO ČSOP Nová Ostrava

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí, poskytuje ekologicku výchovu a podporu trvale udržitelného života. Obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, zapojuje se do tvorby zákonů, podílí se projednávání záměrů v oblasti územního plánování. Provádí vzdělávací …
603 443 531

Barvínek, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí s cílem přiblížit lidem historii Drahanské vrchoviny, péče o její přírodní bohatství. Věnujeme se práci s dětmi a mládeží, pečuje o přírodní rezervace, pořádá akce pro …
739 084 950

Sdružení Dřípatka, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora ochrany přírody, realizace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Údržba stávajících naučných stezek, pořádání přednášek, biologická ochrana lesa založená na inventarizaci a sledování obsazenosti ptačích …

Jizersko - ještědský horský spolek

 – Naplánovat trasu
Spolek přátel hor Libereckého kraje zabývající se vlastivědou a ochranou …
485 109 717

ZO ČSOP 30/02 Chodov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
352 665 909

Ekocentrum MDDM Ostrov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekocentrum. Chováme sto různých druhů zvířat, mezi které patří například želvy, kajmani, dravé i exotické ptactvo, drobné šelmy a plazy. Dále chováme horské kozy, morčata, králíky, papoušky a želvy. Ekocentrum nabízí zájmové kroužky, pořádá příměstské tábory a vzdělávací …
731 615 658

Ekocentrum Brniště

Provozujeme ekocentrum se zájmem zprostředkování porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti a odpovědnosti člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. V centru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině …

Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice

 – Naplánovat trasu
Snaha o ochranu přírody a zachování příznivých podmínek pro život …
731 608 802

Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení zabývající se soužitím člověka s přírodou. Pořádání společenských akcí a projektu Ekoprogram pro …
776 893 818

ZO ČSOP Stopa Klánovice

 – Naplánovat trasu
Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání …
773 503 600