Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní soud Jeseník

 – Naplánovat trasu
Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní soud Vyškov

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Krajské státní zastupitelství v Brně

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Vrchní soud v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních …

Okresní soud v Mělníku

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Berouně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …
(1)

Nejvyšší soud

 – Naplánovat trasu
Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní nebo Nejvyšší správní …
541 593 111

Krajský soud v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy …
(1)

Okresní soud v Hradci Králové

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Provádíme soudní jednání a soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví. Přijímáme žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva …
(1)

Okresní soud v Chomutově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …
(1)

Okresní státní zastupitelství Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Obvodní soud pro Prahu 8

 – Naplánovat trasu
Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech …

OKRESNÍ SOUD BRNO-VENKOV

 – Naplánovat trasu
Okresní soud provádí řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni. Více informací na www …