Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


S.V.I. RUBIKON, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz soukromé spisovny. Nabízíme uložení dokumentů, skartaci dokumentů a metodickou …
774 535 414


Archiv města Brna

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Jsou zde uloženy písemné pozůstalosti brněnských občanů, sbírky fotografií a pohlednic s brněnskou tématikou. Najdete zde sbírky map a …
542 173 612
Archiv města Brna
Nyní nelze poptat


Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů

Provozujeme správní …
Nyní nelze poptat

Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín

Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Zajišťujeme pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem. Specializujeme se na reprodukce archiválií elektrografickým kopírováním a digitální reprodukcí. Umožňujeme potvrzení shody kopie s jejím …
Nyní nelze poptat

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a …
Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Nyní nelze poptat

Archiv Pražského hradu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského …
224 373 165
Archiv Pražského hradu
Nyní nelze poptat