Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje. Knihovna se specializuje na obor pedagogiky, psychologie, jazykovědy nebo společenských …

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty a zaměstnance fakulty i pro veřejnost. Nabízíme možnost výpůjčky starých tisků a rukopisů. Poskytujeme rešeršní …

Depozitní středisko Ústřední knihovny UK v Lešeticích

Provozujeme depozitní středisko Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Nabízíme především rešeršní služby a meziknihovní výpůjční …

České vysoké učení technické v Praze - Knihovna Fakulty dopravní

Provozujeme fakultní knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace. Nabízíme publikace o silniční, železniční a letecké dopravě, dopravních systémech, managementu, ekonomice, automatizaci, dopravních procesech či technologiích a …

Knihovna geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na geologii, paleontologii, mineralogii, krystalografii a geochemii, petrologii a užitnou geofyziku. Naleznete zde sborníky z konferencí, učebnice, skripta, vysokoškolské kvalifikační práce a jiné …

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Provoz veřejně přístupné knihovny. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační …

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnické a informační služby. Poskytujeme možnost zapůjčení tabletů a čteček e-knih. Nabízíme samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů pomocí …

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou. Zajišťujeme meziknihovní a reprografické služby jako je kopírování, skenování nebo tisk …

Ústřední knihovna Slezské univerzity

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a …

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Zajišťujeme základní knihovnické a informační služby pro všechny studenty fakulty. Nabízíme možnost pořizování kopií z časopiseckého a knižního fondu. K dispozici je i …

Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Provoz knihovny. Nabídka studijní literatury a metodické pomoci studentům. Možnost zapůjčení knih, českých i zahraničních časopisů. Poskytování reprografických a knihařských služeb. Knihovní fond obsahuje knihy se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků, psychologii, sociologii, právo či …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Knihovna Matematického ústavu v Opavě

Poskytování knihovních a informačních …

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni poskytuje služby pro studenty, zaměstnance ZČU v Plzni a veřejnost, prostřednictvím těchto odborných knihoven: Knihovna Bory, Pedagogická knihovna, Filozofická a právnická knihovna, Knihovna zdravotnických studií a Ekonomická knihovna v …