Firmy


Občanské sdružení YMCA Husinec - Křesťanské sdružení mladých lidí

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Snaha o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Pro lidi bez rozdílu rasy, pohlaví, sociálního postavení, náboženského vyznání, fyzických i duševních …
723 099 430

Útočiště, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Rodinám poskytujeme nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby. K dispozici jsou sociální a pedagogičtí pracovníci. Zajišťujeme semináře a kurzy pro rodiče s …
354 433 169

Centrum nové naděje

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování informací a rad potřebných k řešení obtížných situací občanů. Nabídka sociálního poradenství a terapeutických služeb obětem násilí. Provozujeme centrum pro rodinu. Zajišťujeme asistenci osobám se zrakovým postižením nebo sluchovým …
558 629 223

o.p.s. Proč já?!

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc dětem s poruchami chování nebo ze sociálně slabých rodin a jejich rodinám včetně …
777 755 262

Olivova nadace

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti. Nadace poskytuje příspěvky právnickým i fyzickým osobám. U právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek a léčebné pobyty …
323 631 313

Švejcarův nadační fond dětem - Karlov

 – Naplánovat trasu
Podpora činnosti Kliniky dětského a dorostového lékařství, zvyšování odborné i lidské úrovně péče o děti i mimo toto …
224 967 801

Nadace Naše dítě

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Poskytování pomoci formou přímé finanční podpory, osvětové činnosti i prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany …
266 727 999

Nadace ALTEGO

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje aktivity a programy pro rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí, zejména dětí z dětských domovů, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své …
606 757 596

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548

Bolíto

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc popáleným …
267 163 382

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s …
387 312 898

Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Poskytujeme základní sociální poradenství. Zajišťujeme pracovně výchovnou činnost pro děti i dospělé, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností. Zabezpečujeme podmínky a podporu pro přiměřené vzdělání …
731 598 813