FirmyOblastní spolek ČČK Beroun

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci poskytující zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme dárcovství krve, humanitární i právní pomoc či pátrací …
311 611 725


myELEN.com

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme se na financování mikrofinančních a kooperativních projektů v rozvojových zemích. Pomoc poskytujeme jednotlivcům, celým skupinám nebo …
212 245 787

Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
494 534 896

InBáze, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v …
734 369 219

Občanské sdružení Bílá holubice

 – Naplánovat trasu
Podpora umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním …
773 200 005

Bodaj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Snažíme se o zlepšení životních podmínek dětí v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině. Poskytujeme materiální a přímou pomoc prostřednictvím činnosti dobrovolníků. Pořádáme benefiční a osvětové …
776 029 940

Dobré Srdce, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci opuštěným a postiženým dětem v České …
603 146 324

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže, a to na území Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha …
281 863 421

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Účastníme se projektu EU. Pořádáme besedy, kurzy, semináře nebo školení. Pomáháme při osobní hygieně, při pečovatelské činnosti, provádíme základní …
724 541 008

Oblastní charita Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
777 876 239