Firmy


Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o uspokojování potřeb zdravotně postižených spoluobčanů v kulturní a sportovní sféře. Poskytování poradenství. Naše asociace nabývala členy zdravotně či tělesně postižené, s civilizačními chorobami a …
(1)
604 719 434

Centrum pro lidi se zdravotním postižením

 – Naplánovat trasu
Provozování centra pro zdravotně postižené lidi starší 18 let. Možnost vzájemného setkávání a obohacení volného času. Hlavní činnost probíhá v keramické, košíkářské, rukodělné a tkalcovské dílně a cvičné kuchyňce. Dále máme k dispozici relaxační místnost a víceúčelový …
731 158 504

Koruna - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených

 – Naplánovat trasu
Instituce sdružuje rodiče a přátelé zdravotně postižených …
773 030 098

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Zajišťování výchovně vzdělávací a rehabilitační péče o osoby se speciálními potřebami včetně jejich vzdělávání v denním …
558 431 563

Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pomáhající zrakově postiženým …
377 470 313

Klára pomáhá

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné osoby. Nabízíme pomoc s vyřízením sociálních dávek, při uplatňování práv a zájmů dítěte v nemocnici, s návratem do zaměstnání, podporu pozůstalým rodičů. Poskytujeme informace o dalších sociálních službách a …
739 525 072

SDMO

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních služeb lidem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinám. Zajišťujeme léčebné rehabilitace, poradenství a odborné lékařské poradenství, klubové aktivity, činnosti spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách. Pořádáme přednášky a osvětové …
222 310 803

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ústí nad Labem č.3

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
737 164 319

Víly pro děti, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat zdravotně postiženým dětem, které jsou doživotně upoutány na …
603 828 714

Český ragbyový svaz vozíčkářů

 – Naplánovat trasu
Zajištění chodu ragbyové ligy …
602 952 100

Inmobil - sdružení klubů zdravotně postižených motoristů České republiky

 – Naplánovat trasu
Koordinace činnosti automotoklubů zdravotně postižených motoristů v ČR. Zpracovávání informací k problematice zdravotně postižených …
595 136 487

Klub Zvonek - sdružení zdravotně postižených

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci zdravotně postiženým …
602 850 264