Firmy

Boii, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a popularizaci keltského dědictví. Sdružujeme zájemce o tuto tematiku. Podporujeme turistický ruch, vzdělávání, bádání a rozšiřování znalostí o Keltech. Pořádáme keltské festivaly a svátky keltské kultury v …
733 715 980

Společnost přátel Slovenska

 – Naplánovat trasu
Organizace usiluje o rozvoj spolupráce se …
777 962 324

Bulharský spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení bulharské národnostní menšiny. Pořádání pravidelných setkání a společenských …

Spolek VONIČKA Havířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Soubor lidových písní a tanců směřuje k šíření folklóru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska. Pořádání programů jako jsou výchovné koncerty pro žáky základních a středních školách, předtančení na plesech a dalších společenských …
596 811 533

Lyceum Řekyň v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění (lidových tanců a písní), podpora ženy a morální podpora matky a dítěte, dále uchování národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek. Pořádáme semináře, výstavy, taneční a hudební …
605 426 887

Jiří Kohout

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vystoupení pro firemní i společenské akce, městské slavnosti, hudební festivaly, vernisáže, country bály, zábavné akce pro děti a jiné. Zajišťujeme indiánské a westernové vystoupení. Specializujeme se na historii i současnost, ale také na nejznámější období osidlování amerického …
377 320 925

Rada Romů města Chomutova

 – Naplánovat trasu
Zajišťování podpory integrace romských …

Klub přátel folklorního souboru Špindleráček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Folklorní soubor působí ve Špindlerově Mlýně od roku 1972. Zabývá se folklorem Krkonoš a …
606 288 268

Občanské sdružení Porta Balkanica

 – Naplánovat trasu
Pomáháme národnostním menšinám jižních Slovanů žijících v ČR. Pořádáme semináře, konference, autorská čtení, setkání a balkánské večery s hudbou a tancem. Vydáváme odborný časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní …

Sdružení Čechů z banátských Karpat

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů se zájmem o kulturu. Cílem je shromažďování historického materiálu, jak písemného, tak trojrozměrného charakteru. Pořádání regionálních výstav o životě banátských Čechů. Organizace příležitostných …
604 961 879

South East Asia - liaison, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na …
603 583 690

Moravský dětský folklorní soubor - Holúbek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklórního souboru. Účastníme se folklórních akcí v ČR i na mezinárodních festivalech. Nabízíme účinkování na různých akcích včetně komerčních. Organizujeme také mimotaneční akce včetně letního tábora či oslav dne …
607 120 560

Folklorní soubor Hanačka

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Specializujeme se na písně, tance a zvyky z oblasti Haná. Soubor používá tři druhy krojů. Navštěvujeme kulturní akce, oslavy a folklorní festivaly. Tanečníky doprovází tradiční krojovaná hanácká …
737 960 213

Společnost přátel Itálie, pobočka Liberec

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …