Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hau Kola

 – Naplánovat trasu
Pořádání indiánských vystoupení a exkurzí do indiánské vesnice. Možnost zajištění teambuildingu s indiánským …
777 287 219

Československý ústav zahraniční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti. Jsme dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v …
257 533 732

Národy Podyjí

 – Naplánovat trasu
Zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu …
723 329 770

Folklorní soubor Morava, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme folklorní soubor věnující se prezentaci valašského folklóru, zejména tance z jižního Valašska. Pořádáme víkendová soustředění pro děti a jejich rodiče. Soubor je určen pro děti od let i pro dospělé. Účastníme se společenských a kulturních …
603 976 885

Česko-japonská společnost

 – Naplánovat trasu
Uvedení japonské kultury do České republiky. Rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity. Dále pořádání kurzů a soutěží pro …
Pracovní nabídka
224 216 032

Centrom, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit. Zajišťujeme bydlení s doprovodným sociálním programem, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a …
599 526 051

Východočeský letecký archiv

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání zřícených letadel zejména z II. světové války, shromažďování historicky cenných materiálů a jejich renovací. Dále organizujeme vzpomínkové akce nebo výstavy v rámci aviatických …

AGENTURA-CI5 s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Snaha o přiblížení dějinných i současných událostí Evropy, Československé a České …
326 981 446

Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení národnostní menšiny. Prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny, podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi v …
(1)
720 464 126

MOST ProTibet, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii a malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích. Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce, workshopy a …
737 533 031

Asociace Ruských spolků v České republice, o. s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o uchování důležitých atributů ruské …
776 761 320

Česko-korejská společnost, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzájemné kontakty občanů České republiky a Koreje. Přispíváme k vzájemnému poznání obou regionů v oblastech společenského života. Zajišťujeme výstavy, workshopy, sportovní dny a …
776 678 567

Německý kulturní spolek region Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružování příslušníků a přátel národnostní …
541 243 397

Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání vystoupení představujících lidové zvyky a tance zahrnující celoroční život prostého hanáckého …
585 356 007