Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

Provozujeme dětský domov pro 31 dětí se školou. Zaměřujeme se na výchovu dětí z diagnostických ústavů. K dispozici jsou dětem zájmové činnosti jako floorbal, stolní tenis, bruslení, horolezectví. Součástí domova je posilovna, výtvarná dílna s keramickou …

Dětský domov a školní jídelna Nový Jičín, Revoluční

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Nabízíme kroužek vaření, keramiky, cyklistiky, logopedie, sportovních …

Dětský domov Domino, Plzeň - Vojanova

Provozujeme dětský domov pro 56 dětí s jídelnou. Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme výlety a různé kurzy. Dospělí studenti se s pomocí vychovatelek učí samostatnému životu, setkávají se s řešením drobných problémů, účastní se diskusí o …

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Provozujeme dětský domov s celkovou kapacitou 48 dětí. Poskytujeme výchovnou a sociální péči dětem bez rodiny do maximálního věku 26 let. Snažíme se děti naučit soběstačnosti, aby uživily sebe i své budoucí rodiny. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí …

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování, pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, zajišťuje ozdravné a rekreační …

Dětský domov, Vysoká Pec

Provoz dětského domova pro předškolní děti. Děti jsou na pokojích po dvou, upřednostňují se sourozenecké vazby, umísťují se na pokoje děti přiměřeného věku a vzrůstu. Domov je ve dvojdomku se dvěmi byty po osmi dětech. Každý byt má k dispozici kuchyň a obývací …

Dětský domov Kroměříž

Provozujeme dětský domov pro 24 dětí. Děti bydlí v rodinných skupinách a k dispozici mají jídelnu, obývací pokoj, kuchyňku, pokoje a sociální zařízení. Dále jsou zajištěny společenské a kulturní akce i sportovní …

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smatenova 12

Péče o výchovu i vzdělání dětí a …

Dětské centrum Kyjov

Poskytujeme zdravotní služby dětem ve věku do 3 let, výjimečně starším, a to ohroženým či postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat. Nabízíme diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči. Organizujeme pobyty rodičů s dětmi pro zaškolení v péči o …

Dětský domov Žatec

Provozování dětského domova. Poskytujeme výchovu, vzdělání, náklonnost a trénink praktických dovedností pro každodenní realitu samostatného …

Dětský domov Bojkovice

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme vystoupení, fotbalové turnaje, závody a koncerty. Navštěvujeme muzea a další. Zaměřujeme se na prázdninové pobyty, Den dětí a …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Nabízíme služby dětského domova s kapacitou 24 míst. Zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti a organizujeme zájmové …

Dětský domov Valašské Meziříčí

V našem dětském domově vyrůstají děti, které jsou soudně odebrány z rodin, jelikož je vlastní rodiče zanedbávají, často je fyzicky i psychicky týrají. V našem domově najde zázemí až 24 dětí ve věku od 3 let a mohou u nás být až do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 …

Dětský domov a Školní jídelna Frýdek-Místek

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy s nepřetržitým provozem. Součástí dětského domova je školní …