Firmy

Dětský domov a Školní jídelna Most

Dětský domov nabízí útočiště pro děti do 18 let a pro nezletilé matky. Celková kapacita objektu je 70 míst. Hledáme dětem nové rodiny nebo se snažíme o urovnání vztahů ve své rodině. Zajišťujeme víkendové a prázdninové pobyty doma, podmínečná propuštění a pěstounskou …

Dětský domov Vranov

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem od 6 do 18 …

Dětský domov Dolní Lánov

Provozujeme dětský domov zajišťující výchovu a vzdělání opuštěným dětem či sirotkům. Zajišťujeme ubytování ve 4 rodinných skupinách. Pořádáme exkurze a výlety. Zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity pro …

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1

Provoz dětského domova a školní jídelny. Poskytování ústavní péče dětem bez …

Dětský domov Telč

Dětský domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku od 3 do 18 let s nařízenou ústavní …

Dětský domov Paprsek

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Domov má kapacitu 32 dětí ve věku od 3 let do 18 …

Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky

Provoz dětského domova převážně pro děti s mentálním postižením. Kapacita domova je 32 dětí od pěti do jednadvaceti let. Jsou zde 4 samostatné byty – kuchyňka, pokoje s vlastním sociálním zařízením, obývací pokoj, prádelna, sklady. Ke společné části patří i venkovní prostory s hřištěm a …

Dětský domov a školní jídelna Budišov nad Budišovkou

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Zapojujeme se do různých soutěží a pořádáme také pobyty v tuzemsku i zahraničí, letní tábory, prožitkové kurzy zaměřené na netradiční aktivity pro různé skupiny účastníků a další. K dispozici je 16 lůžek a školní jídelna pro 50 …

Dětské centrum Čtyřlístek

Poskytování kompletní péče o opuštěné děti a sirotky. Nabízíme logopedickou, psychologickou i rehabilitační péči, meditace a utajené …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Chrudim, Čáslavská

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování. Provozujeme středisko výchovné péče. Zajišťujeme celodenní …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům. Pro děti zajišťujeme, ubytování, stravování, mimoškolní a prázdninové pobyty, lékařskou péči a kontakt s …


Dětský domov Jablonec nad Nisou

Provoz školského zařízení pro výkon ústavní …

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 …