Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Restart Life s.r.o. - zacitzit.cz

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se problémy se závislostí na alkoholu, psychickými poruchami - úzkostmi, depresemi, vyhořením. Terapie je založená na terapeutickém vztahu a účinných kognitivně behaviorálních metodách. Patronem programu je herec Pavel Nový. Garantujeme diskrétnost a …
(1)
725 721 535


Azylový dům Duchcov

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže a ženy ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu s kapacitou 30 lůžek lidem bez přístřeší. K dispozici je na patře kuchyňka, hygienické zázemí i společenská místnost s televizorem. Nabízíme sociální odborné …
417 533 124

Svazek obcí AZASS

 – Naplánovat trasu
Základním posláním je pomoc lidem ohroženým vyčleněním z přirozeného sociálního prostředí, tedy pomoc v situaci, v níž se ocitli pro ztrátu soběstačnosti, z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení a sami nejsou schopni dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své základní životní …
461 722 700

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je motivovat uživatelky k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní …
416 732 271

Nadace Divoké husy

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí v tíživé životní …
234 095 767

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783


Mgr. Vladimíra Nahodilová

 – Naplánovat trasu
Poradenství v oblasti krizových životních …
604 854 608

Farní charita Náchod - Dům Sv. Anna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový domov určený zletilým těhotným ženám nebo matkám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého …
491 427 746

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborného sociálního poradenství pro občany v obtížné životní …
573 330 013

Azylový dům Debora

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi. Pomoc při zvládání těžkých životních …
596 787 437

Šťastný úsměv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách …
777 642 052