Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov na kopci

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro čekatelé na sociální zařízení, osoby soudně vystěhované z bytu, osoby, které nemají kam jít po propuštění z hospitalizace a osoby, které opustí azylová zařízení. Je možné využívat stravovací …

Na počátku, o. p .s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídka pomoci při přechodu z azylového bydlení do samostatného způsobu života. Do projektů sdružení zapojujeme dobrovolníky. Podporujeme jejich …
548 221 405

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Slezská diakonie - Timotei

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Snažíme se je motivovat k získání a udržení zaměstnání. Učíme je samostatně vést domácnost. Poskytujeme poradenství a podporu při studiu, hledání bydlení a …
595 176 770

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. K dispozici je 15 lůžek. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme terapeutickou …
774 100 599

Dům svaté Eufrasie

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Dále nabízíme pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími …
(1)
731 534 030

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům, který pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel. K dispozici je 50 lůžek ve 24 pokojích v sedmi bytových …
777 765 835

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
605 231 660

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Most naděje

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi v nouzi. Zajištění bezpečného zázemí, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a opětovné začlenění uživatelek do společnosti. Dále minimalizování závislosti uživatelek na sociální …
732 680 459

Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního …
495 221 810

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme noclehárnu azylového domu s kapacitou 29 lůžek. Poskytujeme ambulantní služby mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a …
737 703 772