Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov na kopci

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro čekatelé na sociální zařízení, osoby soudně vystěhované z bytu, osoby, které nemají kam jít po propuštění z hospitalizace a osoby, které opustí azylová zařízení. Je možné využívat stravovací …

Azylový dům sv. Josefa

 – Naplánovat trasu
Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální …
313 030 460

Farní charita Lovosice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s …
731 129 760

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům i ženám v důchodovém věku v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství a pomoci se zprostředkováním zdravotní péče. Umožňujeme přípravu stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou 30 …
272 660 460

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Slezská diakonie - Hannah

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové …
605 292 991

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Posláním azylového domu je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace soběstačným ženám od 18 let, které se ocitly bez přístřeší. Služba směřuje k posílení jejich nezávislosti a schopnosti znovu se začlenit do …

Sociální služby Karviná

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu. Snažíme se o vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb a vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace. Pomáháme jim při postupnému začleňování do běžného života. Služby jsou poskytovány rodičovským párům, těhotným ženám a …
596 313 839

Azylový dům Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování mužům v nepříznivé životní nebo sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu …

Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového domu a noclehárny. Pomoc a podpora osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nachází se tak v jedné z nejsložitějších situací v …
724 837 835


Dům tří přání - Centrum pro děti Mezipatro

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
233 323 249

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi bez střechy nad hlavou, které se ocitly v obtížné životní …
573 335 528