Firmy

Sociální služby města Žďár nad Sázavou - Azylový dům pro muže

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylovou ubytovnu pro muže s kapacitou 24 lůžek. Zajišťujeme tak dočasné ubytování. Poskytujeme podporu samostatnosti v běžných denních činnostech jako jsou úklid, praní, žehlení, osobní hygiena, příprava stravy a další a pomoc při začleňování do běžného …
778 548 487

Domov sv. Máří Magdaleny

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci handicapovaným matkám s dětmi z celé republiky formou azylového ubytování. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a při zajištění …
412 379 211

Mater et pueri, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společnost pro pomoc svobodným matkám v …

Slezská diakonie - Chana

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové …
595 178 794

Diecézní charita Brno - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb lidem v nepříznivé sociální situaci. Nabídka azylového ubytování pro muže. Poskytování sociálního poradenství a pomoci při zařizování následného ubytování či hledání zaměstnání. Vzdělávání v oblastech práv a povinnostech …
737 220 887

Dům Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum s nabídkou přechodného noclehu fyzicky soběstačným osobám v obtížné životní situaci s kapacitou 42 osob. Poskytujeme sociální poradenství i zajištění …
475 601 805

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Anny

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s dětmi v tísni. Pomáháme při zajištění stravy, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, podporu při vytváření a zdokonalování pracovních …
485 108 782

Farní charita Jindřichův Hradec - Noclehárna sv. Antonína

 – Naplánovat trasu
Provoz noclehárny pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách. K dispozici je 8 …
731 604 554

Charita Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení pro lidi s psychickým …
553 770 124

Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci. Poskytujeme stravu nebo pomoc při jejím zajištění, ubytování a další. K dispozici je 7 pokojů pro 7 matek a 10 …
353 434 228

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

Křesťanský spolek Sedlčanska

 – Naplánovat trasu
Posláním azylového domu je poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme 8 pokojů, WC, koupelna a kuchyně společná na chodbě. V domě je společenská místnost a …
318 820 364

Centrum sociálních služeb Uničov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení. Snažíme se podporovat klienty k optimálnímu řešení své sociální situace a začlenění se do …
602 541 800

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18-ti let bez rozdílu etnické příslušnosti. Azylový dům je součástí projektu Azylové tréninkové centrum. Poskytujeme odborné sociální …
(1)
326 723 005