Firmy

Podkumburský rozhled

 – Naplánovat trasu
Poskytování prospěšné činnosti v oblasti ochrany památek, přírodních zdrojů a kulturních hodnot na území …
776 280 028

Místní akční skupina Hornolidečska o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Zajišťujeme financování a spolupráci na projektech. Poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších …
604 628 026

Okrašlovací spolek pro Senohraby a okolí

 – Naplánovat trasu
Základním cílem sdružení je podporovat a realizovat projekty zaměřené na udržení a vytváření estetických hodnot obce Senohraby a jejího …
602 279 629

Rekreační sporty Ráječko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je organizace, řízení a koordinace společenských a sportovních akcí a rozvoj kulturního života v obci Ráječko a blízkém …
606 676 390

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Nabízíme poradenskou, konzultační a zprostředkovatelskou činnost i marketingové služby. Poskytujeme zpracování žádosti o finanční podporu, studie proveditelnosti, ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování, finanční (cost-benefit) analýzy a další …

Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka projektů, podpory vzdělávání a zvyšování odbornosti v sociální …
596 112 649

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
(1)
485 152 140

Za zdravý Ráječek o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování oponentní skupiny a ochrana oprávněných zájmů obyvatel města Zábřeh. Přispíváme k ochraně životního prostředí a zdravých životních podmínek. Poskytujeme informační a poradenskou činnost. Propagujeme a prosazujeme principy občanské …
583 413 531

Občanské sdružení Přezleťáci

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení prosazující společné zájmy občanů obce Přezletice. Snažíme se udržet přiměřený rozvoj obce s důrazem na zachování hodnot života na …
286 856 777

Krajinak, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme vytváření, zpracování, analýzu, obnovu a vedení digitální dokumentace kulturního a přírodního dědictví metodami pro obecné využití. Zabýváme se též poradenstvím, tvorbou a správou Geografických informačních systémů (GIS) pro neziskové organizace, státní správu a …
732 414 759

Institut komunitního rozvoje

Jsme vzdělávací organizace, která se věnuje rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím různých projektů a programů. Tyto projekty a programy se snaží o vzdělávací, kulturní a společenský rozvoj. Pořádáme školení a kurzy pro státní správu, podnikatelské subjekty, ale i pro osoby se sociálními …

PERPEDES, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se destinačním managementem, distribucí průvodců a slev na …
251 553 252

Strop o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a pracovněprávních a rodinných vztahů. Realizujeme odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou …
571 110 896