Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Roztoky - město pro život

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských, kulturních a sportovních akcí ve …
606 893 292

S & K Třebčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na činnosti v oblasti sportu a kultury. Spolupracujeme s jinými organizacemi při pořádání společenských, sportovních a kulturních …
603 500 555

Destinační managment Český západ

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace zabývající se plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního …
606 659 634

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se přípravou, realizací a monitorováním projektů kraje financovaných ze zdrojů EU. Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti dotačního managementu. Tvoříme rozvojové dokumenty, analýzy, strategie, koncepce, plány a projekty. Nabízíme publikační a propagační …
353 993 211

Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním …
777 793 720

Nový les

 – Naplánovat trasu
Záchrana, obnova a rozvoj kulturního a přírodního …
499 692 277

Agentura pro evropské projekty management

 – Naplánovat trasu
Podpora mezinárodní projektové spolupráce mezi evropskými regiony a regionálními …
222 968 710

Spravedlivé bydlení v Praze 10

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení fyzických a právnických osob založené na ochranu nájemníků. Zastupuje nájemníky v jednání s radnicí, vládou, zastupiteli či jinými městskými částmi. Chráníme práva nájemníků, snažíme se zamezit prodej jejich bytů, domů či …

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

 – Naplánovat trasu
Administrace rozvojových programů Evropské unie, podpora zahraničních investic a aktivit v oblasti cestovního ruchu, odpadové …
541 211 635

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

MOST Vysočiny, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme organizační složka právnické osoby založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského …
606 738 265

Místní akční skupina Údolí Desné, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování podnikatelů, spolků, zemědělců a zástupců místních samospráv, kteří se podílí na rozvoji …
773 627 831

MAS Litomyšlsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o trvale udržitelný rozvoj …
733 705 320