Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitickým a nezávislým společenstvím neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry, měst a obcí, které spolupracuje na rozvoji území Bohumínska a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů metodou …
730 521 421

Otevřené Úvaly, z.s.

Podpora rozvoje města. Vydávání časopisu s plochou pro inzerci výrobků či …

MAS Frýdlantsko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení soukromých i veřejných subjektů, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj frýdlantského výběžku. Podporujeme prodej výrobků řemeslníků, zemědělců a potravinářů z Jizerských hor na severu …
724 034 314

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení podkladů a návrhů pro koncepční či komplexní řešení rozvoje a regenerace města k vytvoření harmonického urbanistického …
378 035 001

Místní akční skupina Pošumaví

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy …
376 387 717

Spit Networks

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení poskytuje podporu mladých rozvojových celků, neziskových programů, tvorbu seminářů a …
605 081 944

Nová šance, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz střediska zaměřeného na pomoc mužům po výkonu trestu a bez domova. Nabízíme přechodné ubytování, materiální pomoc jako je šatstvo či jídlo. Dále zajišťujeme základní poradenskou činnost, kontakt s úřady, zajištění nových dokladů, pojištění, pomoc při řešení …
731 265 982

NETT

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou neziskového sektoru a občanské …
605 406 355

Spravedlivé bydlení v Praze 10

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení fyzických a právnických osob založené na ochranu nájemníků. Zastupuje nájemníky v jednání s radnicí, vládou, zastupiteli či jinými městskými částmi. Chráníme práva nájemníků, snažíme se zamezit prodej jejich bytů, domů či …

Velká lóže pecařská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Snažíme se o podporu a rozvoj pekařství dle starých …

U nás v Chebu o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se věnuje problematickým kauzám v Chebu zejména s ohledem na možný střet zájmů, korupční a neprofesionální jednání úředníků …

Evropské poradenské a informační centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti posílení partnerství mezi podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, státní správou a …
585 234 174

Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci …