Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Romské centrum Hodonín

 – Naplánovat trasu
Organizování vzdělávání romských dětí a …
518 321 831

Edu Silesia, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje regionů postižených nezaměstnaností. Nabízíme poradenství při hledání práce a pořádáme kurzy či odborné …
773 129 993

Rodinná pohoda, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí a zabránit tak umístění uživatelů do ústavní péče. Nabízíme služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění do života a získat sociální …
605 473 698

YMCA Strmilov

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Mezi naše kroužky patří klub deskových her, hudební kroužek, mateřské centrum, biblický a řezbářský kroužek. Pořádáme letní …
737 354 524

Aspekt z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na kariérové poradenství. Našim cílem je podpora celoživotního vzdělávání či podpora integrace sociálně znevýhodněných osob. Zajímáme se o zdravotně postižení, dlouhodobě nezaměstnané či sociálně nepřizpůsobivé …
774 976 993

Dianetické centrum Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického centra. Pořádání kurzů. Cílem dianetiky je učinit lidi bystřejšími a více schopnými, vést šťastné a konstruktivní …
606 705 395

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

Dianetické centrum Plzeň, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického …
774 320 664

Chí-Rhó

 – Naplánovat trasu
Osvětová činnost v oblasti kultury, filosofie a duchovních …
775 709 030

Centrum podpory podnikání Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení s cílem podporovat růst odborné vzdělanosti a rozšiřovat nabídku vzdělávání. Provádíme analýzy trhu práce, včetně poptávky po nejžádanějších řemeslech v daném …
312 610 103

Krebul, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání zábavných a vzdělávacích seminářů, kurzů a prezentací pro děti i dospělé. Nabízíme adaptační a PC kurzy. Provozujeme sociální …
723 123 093

Sdružení Amicitia

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výlety za poznáním regionu, přednášky o cestování, zdravém životním stylu a relaxační výtvarné kurzy. Zaměřujeme se na jihomoravský …
606 566 927

Maranatha z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů souvisejících s celkovým rozvojem lidské osobnosti, prodej zdravé výživy a ekologických …
224 210 571

Petr Mikulka

 – Naplánovat trasu
Poskytuji poradenství, terapie, semináře, léčení a koučink v oblasti rozvoje …