Firmy

Mgr. Olga Hložková

 – Naplánovat trasu
Nabízím poradenství v oblasti rozvoje osobnosti. Zajišťuji nápravy poruch učení, dysgrafie, dyslexie a nápravu lehkých mozkových …
736 601 338

Potravinová banka Praha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …

Vozíčkáři ze zámku o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, zájezdy, ozdravné i rekondiční pobyty. Podporujeme možnosti rozvoje osobnosti členů …

Centrum Vysočina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích aktivit určených především mladým lidem do 26 let a …
724 767 164

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Prázdninová škola Lipnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Pořádáme vícedenní kurzy zahrnující hry, happeningy, pohyb, tvořivé dílny, diskuze a rozjímání. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k …
724 486 502

METODICA, institut pro další vzdělávání

Nabízíme služby v oblasti tvorby, realizace, řízení a vyhodnocování programů dalšího …

Maranatha z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů souvisejících s celkovým rozvojem lidské osobnosti, prodej zdravé výživy a ekologických …
224 210 571

Salesiánské kluby mládeže, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení nabízí spolupráci na celkovém rozvoji osobnosti, staví na lidských a křesťanských hodnotách a činnost probíhá formou volnočasových klubů, víkendových a pobytových aktivit. Podstatnou částí jsou programy pro děti z dětských …
283 029 111

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909

Komunitní škola Borovany, z. s.

 – Naplánovat trasu
Přivítáme všechny, kteří mají zájem na rozvoji celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Pro založení samostatného sdružení jsme se rozhodly na základě příznivých ohlasů nultého ročníku fungování Komunitní školy a druhého ročníku Univerzity třetího …
604 736 064

Chí-Rhó

 – Naplánovat trasu
Osvětová činnost v oblasti kultury, filosofie a duchovních …
775 709 030

Alfa Human Service

 – Naplánovat trasu
Tvorba internetových informačních zdrojů pro rodiče, kteří pečují o děti se zdravotním …